Eduard Odinets: vene keele keelustamise ettepanekuga jõuti absurditeatri tippu

PiretRiigikogu

Sotsiaaldemokraat Eduard Odinets nimetas häbiväärseks absurdiks täna riigikogus tagasi lükatud EKRE eelnõu, mille sisuliseks eesmärgiks oli keelustada avalikus ruumis vene keele kasutamine.

Parlamendi menetlusest välja kukkunud otsuse eelnõu oleks lubanud avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste tegevustes kasutada ainult eesti keelt. Ühtlasi sätestas eelnõu mööndusena, et „võib lisada eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel.“

„Oma sooviga Eestis elavatele vähemusrahvustele haiget teha ja neile koht kätte näidata on  EKRE jõudnud absurditeatri tippu. Tegu on sooviga diskrimineerida ühte rahvuslikku gruppi ja ka kõiki neid inimesi, kelle esimene keel on vene keel,“ ütles Odinets. „Eelnõu soov oli keelata rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid ja Vene Teater ning tühistada venekeelne erameedia, kaasa arvatud venekeelne portaal Objektiiv. Mis järgmisena?  Kas vene keeles välja antud raamatute põletamine?“

Odinetsi sõnul oli häbiväärne ainuüksi see, et Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendis tuli arutada ühe keele väljalülitamist avalikust ruumis.

„Sotsiaaldemokraadid on vägagi selle poolt, et kõik Eesti elanikud oskaksid eesti keelt ja et ühiseks suhtluskeeleks oleks eesti keel. Aga  kellegi emakeele keelamine on täiesti demotiveeriv ega tõsta huvi eesti keele õppimise vastu, vaid teeb keeleõppele karuteene,“ tõdes Odinets.