Eesti ja Läti kiirabikoostöö aitab vajaliku abi kiiremini inimeseni tuua

PiretKoostöö

Tervise- ja tööminister Peep Peterson, siseminister Lauri Läänemets ning Läti terviseminister Daniels Pavļuts allkirjastasid kokkuleppe kiirabiteenuste kättesaadavuse parandamiseks piirialal. Eesti ja Läti kiirabikoostöö aitab vajaliku abi kiiremini inimeseni tuua ja tõsta valmisolekut võimalikele suurõnnetustele reageerimiseks.

„Iga inimene on väärtuslik ning igast kaotatud sekundist võib sõltuda inimese edasine elu. Eesti ja Läti kiirabide hea koostöö annab piirialadel elavatele inimestele kindlustunde, et ootamatu terviserikke või õnnetuse korral keegi abita ei jää, sõltumata sellest, kas lähim kiirabi on parasjagu Eesti või Läti poolel. Seeläbi oleme paremini valmis nii igapäevasteks ootamatusteks kui ka näiteks võimalikeks suurõnnetuseks,“ ütles tervise- ja tööminister  Peep Peterson. „Näiteks juhul, kui piirialal toimuks õnnetus rohkete kannatanutega, saab Häirekeskus kiiresti kaasata Läti kiirabiressurssi ja kannatanud võib hospitaliseerida lisaks ka Läti haiglatesse. Samavõrd oleme valmis reageerima naabrite hädakutsungitele ja esimesel võimalusel neile appi ruttama. Oleme väikesed riigid ning hea koostöö naabritega on väga oluline.“

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on riigi üks keskne ülesanne see, et meie elanikud tunneks end turvaliselt ja hoitult igas Eesti nurgas. „Tänu Läti-Eesti kiirabikoostöö lepingule saame parandada veelgi piiriäärsete kogukondade turvatunnet ning tõsta võimekust aidata inimesi olenemata nende elu- või asukohast. Kahe riigi koostöö on sellistes küsimustes ülioluline, sest võib päästa elusid,“ lisas minister Läänemets.

Piirialaks loetakse alad, mis külgnevad piiriga ja asuvad sellest 40 km raadiuses. Lepingu alusel on Eestis valmis Läti kiirabibrigaade vastu võtma Lõuna-Eesti haigla Võrus, Valga Haigla ja Pärnu Haigla ning Lätis Alūksne ja Valmiera haiglad. Leping puudutab nii Eesti kui Läti poolt 14 kiirabibrigaadi (kokku 28 kiirabibrigaadi) tööd.

Kui varem oli Valga ja Valka kiirabidel õigus anda esmaabi vaid oma riigi territooriumil, siis alates 2010. aastast kehtib Eesti ja Läti vaheline kiirabikoostöö leping, mis võimaldab pöörduda Läti kiirabi poole ning paluda nende brigaadi abi, näiteks juhul kui Valga brigaad on väljasõidul ja samal ajal tuleb uus kiire väljakutse.

Abi taotlemise ja andmise täpne kord sätestatakse Terviseameti, Häirekeskuse ja Läti riikliku kiirabiteenistuse vahelises kokkuleppes. Arvepidamine toimub Eesti Haigekassa ja Läti riikliku tervishoiuteenistuse vahel, kes sõlmivad selle praktilise korralduse kohta eraldi leppe.

Kiirabibrigaadid tagavad, et osutatav abi vastab päritoluriigi nõuetele ja eeskirjadele. Kiirabi saatmist prioriseeritakse samadel alustel nagu riigisiseste juhtumite korral vastavalt riigis kehtivatele eeskirjadele. Eestis on kiirabi väljakutsed kõigile Eesti inimestele tasuta, sõltumata sellest, kas kiirabibrigaad tuleb kohale Eestist või Lätist.

Piirialal arstiabi kättesaadavuse parandamiseks sõlmiti 2022. aasta märtsis koostööleping ka Läti riikliku tervishoiuteenistuse ja Valga Haigla vahel. Sõlmitud lepingu alusel saavad Läti piiriala elanikud enda perearsti saatekirja alusel pöörduda plaanilisteks uuringuteks Valga haiglasse.