SDE, IRL ja KE ühisavaldus valitsuskõneluste alustamiseks

Ann VaidaEesti

Eesti seniste edusammude taga on olnud kõigi meie inimeste töö ja pühendumus. Tunnustame varasemaid valitsusi, kes on juhtinud riiki südamega. Nüüd on tulnud aeg astuda järgmine samm, sest Eesti areng on seiskunud. Vajame värskeid ideid ja avarat mõtlemist.

Seisaku murdmiseks vajab Eesti koostöövõimelist, seesmisele usaldusele toetuvat, laiapõhjalist ja ideedele avatud valitsust, kes ei langeta otsuseid üksnes enese tarkusest, vaid kuulab ettevõtjaid, eksperte, vabakonda ja opositsioonierakondi. Ükski hea idee ei ole liiast.

Meie erakondadel lasub vastutus luua valitsus, mille eesmärk on viia Eesti välja majandusseisakust, hoida meie julgeolekut, suurendada ühiskondlikku heaolu ja pöörata Eesti rahvaarv taas kasvule.

Põhimõtted, milles me oleme leppinud kokku:

Me lähtume tingimusteta Eesti senistest julgeoleku- ja välispoliitilistest põhimõtetest. Partnerlus- ja liitlassuhted NATOs ja Euroopa Liidus on meie julgeoleku olulisimaks garantiiks. Toetame jätkuvalt vähemalt 2% eraldamist SKP-st kaitsekulutustele ning tugevdame välisteenistust.

Majandusseisakust väljumiseks asume koos ettevõtjatega tõsiselt tegelema meie majandus- ja ettevõtluskeskkonna parandamisega. Viime Eesti välja pea olematu majanduskasvu lõksust. Meile on oluline madalapalgaliste inimeste parem käekäik, sissetulekute erinevuste vähendamine ning uued julged ideed senise maksupoliitika muutmiseks. Tagame Eesti inimestele võrdsemad võimalused, pöörates erilist tähelepanu haridusele, sotsiaal- ja regionaalpoliitikale.

Meie valitsemise kokkuleppe keskmes on Eesti rahvastikuprobleemide lahendamine, et Eestist saaks kasvava rahvastikuga riik, kus sündimus suureneb, tervelt elatud aastad pikenevad, kuhu siit kord läinud tahavad tagasi pöörduda ning et Eesti oleks erinevusi austav ühiskond.

Meie valitsuse ühishuvi ja vastutus on Eesti rahva ja riigi kestmine, eesti keele hoidmine ja kultuuri arendamine, majandusedu ja inimeste heaolu. Neid otsuseid tehes peame silmas, et meie lastel ja lastelastel ja ka nende lastel oleks hea elada vabas, jõukas ja sõbralikus Eestis.

Jüri Ratas, Eesti Keskerakond

Jevgeni Ossinovski, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Margus Tsahkna, Isamaa ja Res Publica Liit