Eiki Nestor: üks hääl võib otsustada kõik

Ann VaidaValitsemine

Kuigi Eesti on end jõuliselt reklaaminud kui e-riiki, ei soovi rahvasaadikud oma töös e-hääletusevõimalust ning seda ei soovita lisada ka uude riigikogu töö ja kodukorra seadusesse. Samas riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb, et tema ei tea mitte ühtegi liiget, kes oleks sellise ettepaneku teinud.

Nestori sõnul ei saa meie parlamendis e-hääletust rakendada, sest siis jääb debatt tagaplaanile, mis eriti puudutab riigikogu komisjonide tööd. „Täna lähtutakse arusaamast, et päevakorra punkti arutelu koosneb ettekannetest, küsimustest ja vastustest, sõnavõttudest ning hääletustest. See on kõik üks tervik.“

„Kui saadik ei saa osaleda kogu arutelul, võib ta hääletamisel teha vale otsuse. Või saab hiljem väita, et kuna ta ei kuulnud ega näinud, hääletas ta valesti. Üks hääl aga otsustab teinekord kogu otsuse,“ ütles Eiki NestorÕhtulehele.

„Hääletatakse ka komisjonides eelnõude arutamisel. Ka seal hääletavad ainult need saadikud, kes on kohal. Nii et ei ole mingit hirmu. Asjaolu, et mingi hääletuse tõtte tullakse kuskilt varem tagasi, minnakse hiljem või jääb sõit üldse ära, on selle töö juures igapäevane,“ selgitab riigikogu esimees, et

Nestor märgib, et Eesti parlament on maailma kõige digitaliseeritum. „Ka sellel nädalal andsid rahvasaadikud oma allkirja Eestist kaugel olles, riigikogu esimees igapäevatöös ei saa kasutada sulepead, olen kutsunud kokku erakorralise riigikogu istungi Paide arvamusfestivalil laval olles ja nimetanud uue riigikogu liikme Vilniuses pressikonverentsi ajal,“ toob ta näite.

„Riigikogu töö on internetis 24 tundi ööpäevas kättesaadav. Petitsiooni esitamiseks riigikogule piisab ühest sõrmevajutusest klahvil,“ toob Nestor lõpetuseks välja.