Ettevõtja Jüri Ross kandideerib Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas

PiretUncategorized

Legendaarne ettevõtja, Büroomaailma üks omanik ja tegevjuht Jüri Ross kandideerib eelolevatel Riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Harju- ja Raplamaal.

Jüri Ross ütles, et kandideerima ajendab teda soov panustada ühiskonna arengusse. “Soovin, et Eesti inimene saaks olla uhke oma riigi üle ning minna hommikul rõõmuga tööle ja õhtul rõõmuga koju.”

Rossi arvates on selle eesmärgini jõudmiseks tarvis teha palju tööd, tuues näiteks, et meie ees seisab täna peale muude kriiside lahendamise ka alkoholi liigtarbimise väljakutse. “Alkoholil on suur mõju ning see on osa paljudes traagilistes liiklusõnnetustes, uppumis-, tule- ja muudes surmajuhtumites. See on väga tõsine probleem, mis põhjustab perekondade lagunemist ja laste sündivuse kahanemist,” rääkis ta.

Ettevõtja arvates ongi seega valimiste peamine teema meie inimeste elujärg. “Meid on järjest erinevad kriisid räsinud, mistõttu peame vaatame otsa sellele, kuidas saaksid meie inimesed nendes oludes paremini hakkama. Üks osa sellest on kindlasti äraelamist võimaldavad palgad.”

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et tal on väga hea meel, et erakonnaga on liitunud ja kandideerima on nõustunud nii tugeva ettevõtlus- ja majandustaustaga inimene. “Tänases äärmiselt keerulises olukorras, kus Eesti inimesed tegelevad iga päev oma elujärje hoidmisega ning pistavad rinda hinnatõusuga, on tarvis, et Jüri Rossi taustaga inimesed osaleksid riigi juhtimises ja annaksid oma pädevusest lähtuvalt panuse.”

Jüri Ross on ettevõtja ja Eestis hästi tuntud ettevõtte Büroomaailm/AS Infotark asutaja ja juhatuse esimees. Ross on õppinud TPI-s automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal ning töötanud Majandusmatemaatika Instituudis ja Plaanikomitee Instituudis nooremteadurina. Ta oli 1988. aastal üks Rahvarinde liikumise algatajatest.

Ross puutus eraäriga esimest korda kokku väikeettevõttes “Kompuuter”, mis tegeles “Juku” kooliarvutite paigaldamise ja remondiga. Ta osaleb aktiivselt ka Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevustes. Ta on kahe täiskasvanud lapse isa ja nelja teismelise lapselapse vanaisa.

Ross on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ning kandideerib Harju- ja Raplamaal.

Sotsiaaldemokraatide Harju- ja Raplamaa valimisringkonna kandidaatide järjestus kinnitatakse detsembrikuu jooksul. Erakonna üleriigline nimekiri kinnitatakse koos valimisprogrammiga 14. jaanuaril üldkogul.