Euroopa Parlamendi põllumajandus ja maaelu arengu komisjon hääletas täna põllumajandusega seotud õigusaktidega Omnibus-määruse poolt

Ann VaidaEuroopa, Põllumajandus

Täna hommikul otsustas Parlamendi põllumajandus ja maaelu arengu komisjon (AGRI) toetada olulist Omnibus-määrust põllumajandusküsimustes, mis oli EL Nõukogu eesistuja Eesti üheks olulisemaks prioriteediks. Antud määruse eesmärgiks on ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine, millega kaasnevad muudatused neljas ÜPP-d reguleerivas määruses: otsetoetuste, ühise turukorralduse, maaelu arengu ja horisontaalses määruses.

„Mul on hea meel, et tänu Eesti kui EL Nõukogu eesistuja pingutustele suudeti  12. oktoobril saavutada kokkulepe, mida täna Parlamendi AGRI komisjonis suure hääleenamusega ka toetati erinevate poliitiliste fraktsioonide poolt. Vastuvõetud määrus on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) oluliseks vaheülevaateks ning aitab kaasa peagi algavatele ÜPP tuleviku läbirääkimistele,“ sõnas Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar, kes osales tänasel AGRI komisjoni hääletusel.

Tuues välja olulisemad muudatused, siis otsetoetuste määruses muudetakse püsiohumaa definitsiooni liikmesriikidele valikupõhilisemaks. Üldpõhimõte on see, et kui maalapp pole üle viie aasta külvikorras olnud, saab liikmesriik selle maa defineerida püsirohumaana.

Ühise turukorralduse määruses tugevdatakse tootjate positsiooni tarneahelas, nt on neil õigus nõuda kirjalikke lepinguid ja võimalus leppida toodangu ostjaga kokku väärtuse jagamise klauslites.

Maaelu arengu määruses lihtsustatakse finantsinstrumentide kasutamist, millega kaotatakse osale investeeringumeetmetele kohalduvad piirangud (nt loomade ostu puhul). Samuti muudetakse risikijuhtimismeetmeid atraktiivsemaks, kuna vastava toetuse määr tõuseb 65%lt 70%le ehk tootja peab vähem panustama.

Horisontaalses määruses vähendatakse bürokraatiat ning nt enam ei pea toetuste taotlemisel deklareerima põldusid, millele parasjagu toetust ei küsita. Lisaks ei hakata enam kuni 250 euro suuruseid summasid tagasi nõudma, kuna tagasinõudmise kulu on suurem.

Selleks, et määrus hakkaks kehtima alates 1. jaanuarist 2018. a. nagu on seatud eesmärgiks, on vaja veel Euroopa Parlamendi kinnitust oma korralisel täiskogu istungil novembris Brüsselis või hiljemalt detsembris Strasbourgis.