Euroopa Parlament esitas oma ettepanekud EL põllumajanduspoliitika reformimiseks

Ann VaidaEuroopa, Põllumajandus

Euroopa Parlament (EP) kiitis eile heaks oma korralisel täiskogu istungil Strasbourgis Herbert Dorfmanni raporti, milles esitatakse Parlamendi seisukohad Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformimiseks.

EP sotsiaaldemokraadist liikme Ivari Padari sõnul võib olla antud raportiga rahul, kuna selles arvestati enamike Baltimaade eurosaadikute ühiste ettepanekutega.

”Pean oluliseks, et hoolimata EL netomaksjate survest ÜPP nn renatsionaliseerimiseks, kus liikmesariigid hakkaksid otsetoetusi kaasrahastama, luues täiendavat ebavõrdsust Euroopa põllumajandustootjate vahel, ei leidnud see idee vähemasti Parlamendi toetust. Positiivne on ka ÜPP kahesambalise jaotuse säilitamise rõhutamine ja ettepanek tagada nendevaheline paindlikkus ning teise ehk maaelu arengu samba tugevdamine,” sõnas EP liige Ivari Padar.

Raporti üheks läbivaks teemaks on jätkusuutlikkuse tagamine ning Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmine. Selleks soovitakse piirata keskkonda saastavate pestitsiidide kasutamist ning kasutada integreeritud taimekaitset, muuta rohestamise meetmeid efektiivsemaks (arvestades Euroopa Kontrollikoja kriitikaga ja ettepanekutega) ning soodustada uute ärimudelite teket ring-ja biomajanduses.

Samuti rõhutatakse raportis, et otsetoetused peavad liikmesriikide vahel jagunema õiglaselt, kuna see on ühtse turu toimimiseks hädavajalik.

„ Mis puudutab ÜPP otsetoetuste ühtlustamist, siis raporti sisu seda toetab, kuid kahjuks on vajaka konkreetsusest. Baltimaade saadikute ettepanek ühtlustada otsetoetused juba 2021. aastal ei leidnud toetust, kuna on veel palju selgusetust, mis saab peale Brexitit ning kui palju kavatsetakse ÜPPd tegelikult kärpida,“ sõnas Ivari Padar.

Peale Euroopa Parlamendi seisukohtade esitamist ÜPP reformimiseks I lugemisel, tutvustab Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan avalikkusele Komisjoni eelnõud juba käesoleval nädalal 1. juunil ning Parlamendi põllumajandus -ja maaelu arengukomisjonis 11. juunil.