Euroopa sotsiaaldemokraatidest terviseministrid: Euroopa vajab tõhusamaid samme alkoholikahjude vähendamiseks

Ann VaidaEuroopa

Euroopa sotsiaaldemokraate ühendava nn katuspartei PES erakondade terviseministrid kutsusid Euroopa Liidu liikmesriike üles tegema omavahel tihedamat koostööd, et tõhustada võitlust alkoholi liigtarbimisega. Sotsiaaldemokraatidest terviseministrid kohtusid reede varahommikul Tallinnas PES-võrgustiku esimehe, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kutsel.

“Euroopa on kõige rohkem alkoholi tarbiv piirkond maailmas, kusjuures keskmiselt tarbitakse Euroopas alkoholi ligi kaks korda enam kui maailmas keskmiselt. Seetõttu on ka alkoholist põhjustatud kahjud Euroopas suurimad –olgu selleks alkoholiga seotud terviseprobleemid või kulud ühiskonnale, mida põhjustavad kuritegevus, vägivald, vähenenud töövõime või kahju lastele ja peredele,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

“Me vajame alkoholi ja tervisega seotud küsimustes rohkem koordineeritud tegevusi ja koostööd, sest paljusid probleeme ei saa ainult liikmesriigi tasandil lahendada, sest need on piiriülesed – näiteks veebireklaam ja märgistus. Eesti soovib eesistujana suurendada kogu Euroopa Liitu hõlmavat koostööd, et töötada välja toimivad lahendused võitluseks alkoholi liigtarbimisega meie ühiskondades,” lisas minister. 

Lisaks arutasid terviseministrid ka teisi Eesti eesistumise tervisevaldkonna prioriteete, sealhulgas e-tervise tulevikku.

Kohtumisel osales ka Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. 

Täna jätkub Kultuurikatlas Euroopa Liidu terviseministrite mitteametlik kohtumine ning täna arutatakse, kuidas vähendada Euroopa Liidus alkoholist põhjustatud tervisekahjusid. Peamiselt keskendutakse üleeuroopalistele aspektidele, mis mõjutavad liikmesriikide riiklikke alkoholipoliitikaid.