Eurosaadik Indrek Tarand sai Euroopa maksumaksjate ühenduse auhinna

Ann VaidaEuroopa

indrek tarand

Euroopa parlamendi saadik Indrek Tarand sai Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsiooni poolt auhinna tehtud töö eest euroopa maksumaksjate hüvanguks sellel ametiajal.

Auhinda annab välja Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsioon (ingl.k. European Taxpayers Association) koostöös Euroopa Majandussenati (ingl.k. European Economic Senat) ning VKE’de esinduskoguga (SME Connect). Auhinnaga pärjatakse saadikuid, kes on andnud märkimisväärse panuse seadusloome protsessis euroopa maksumaksjate hüvanguks. Auhinna tseremoonia leiab aset 16. aprillil Euroopa parlamendis Strassburgis.

Euroopa Maksumaksjate Assotsiatsioon koondab enda alla kahekümne üheksa riigi ühendused, esindades üle miljoni liikme. Eestist on assotsiatsiooni liikmeks Eesti Maksumaksjate Liit. Euroopa Majandussenat (European Economic Senat) on väljapaistvalt edukate üksikisikute kogu, kelle ettevõtted ja tooted või osutatavad teenused kuuluvad oma valdkonna turuliidrite hulka. Senatis on 300 isikut, kes esindavad võimalikult paljusid tööstusharusid. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ühenduse esinduskogu on üleeuroopaline VKEde ja nende toetajate võrgustik.

Indrek Tarand: ”On väga rõõmustav, et minu piinlikku hoolsust maksumaksja raha kasutamisel on märgatud. See soojendab südant. Olen selle ametiaja jooksul teinud väsimatult tööd Euroopa Liidu eelarve ning eelarve täitmise valdkondades, olles nii ELi eelarve raportöör kui mitme eelarvekontrolli komisjoni raporti raportöör. Minu head tööd on märganud ka Euroopa komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger, kes seda 13. märtsil täiskogul 2020. aasta ELi eelarve artelul esile tõi.“