Indrek Saar: Töötaja tervise edendamine peab olema maksuvaba

Ann VaidaUncategorized

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab täna erisoodustusmaksu kaotamist inimeste tervise edendamiseks tehtavatelt kuludelt. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Urve Palo sõnul on see ajalooline läbimurre kivistunud maksusüsteemis.

Palo märkis, et lõpuks ometi astub riik maksupoliitikas sammu võrra lähemale 21. sajandile, lubades 400 euro ulatuses aastas maksuvabalt investeerida meie kõige väärtuslikumasse ressurssi – inimesse. „See on murranguline muutus meie ühetaolises ja erandeid mittesallivas maksusüsteemis.“

Ta lisas, et riik peab tegema omalt poolt kõik võimaliku, et toetada ja suunata inimesi sportlike eluviiside ja tervise hoidmise juurde. „Koos inimeste tervise paranemisega, kasvab muuhulgas ettevõtete tootlikkus ja väheneb surve haigekassa eelarvele,“ ütles Palo.

Palo sõnul võidavad sellest muudatusest kõik kolm osapoolt: inimene, ettevõte, riik. „Riigi oluliseks hoovaks inimeste käitumise ja ühiskondlike hoiakute muutmisel ja suunamisel on maksupoliitika. Seega on see samm õiges suunas. Ja loomulikult on mul hea meel näha enda 9 aastat tagasi antud valimislubaduse täitumist.“

Eelnõu järgi ei loeta 2018. aasta 1. jaanuarist enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtud järgmisi tööandja kulutusi: avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu, sportimis- või liikumispaiga regulaarne kasutamine, tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamine ning taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused. Eelnõu kohaselt on tööandjail võimalik töötajatele hüvitada kuni 100 euro ulatuses ühes kvartalis erinevaid tervisekulutusi.

Tuleva aasta 1. jaanuaril jõustuvad sotsiaalmaksuseaduse muudatused, millega antakse tööandjale võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt neljanda kuni kaheksanda haiguspäevaga.