Urve Palo: Valitsusel ei ole plaani e‑teenuseid kokku tõmmata. Otse vastupidi!

Ann Vaida

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tutvustas täna infotehnoloogia ja kommunikatsiooni valdkonna arenguprogrammi tegevussuundade ettepanekuid, mis on lähtekohaks programmi koostamisel.

„E-Eesti saab olla vaid nii võimas kui on tema nõrgim lüli. Tänases olukorras tähendab see, et peame jõuliselt tegelema kvalifitseeritud spetsialistide nappuse leevendamisega ja IKT oskuste edendamisega,“ ütles minister Palo.

Programmi kontseptsiooni arutelude käigus leidis taas kinnitust, et IKT sektori ettevõtete arengu suurim piiraja on kvalifitseeritud spetsialistide nappus ning Eesti majanduskasvu üheks peamiseks takistuseks selles valdkonnas on tööstusettevõtete mahajäämus oma protsesside digitaliseerimisel. Samuti on soodsate arengutingimuste loomiseks vaja Eesti kui tugeva e-riigi kuvandi säilitamist ja edendamist, lisas minister.

„Nimetatud väljakutsetest lähtuvalt on arenguprogrammi tegevussuundade peamine fookus IKT sektori tööjõupuuduse leevendamine ja Eesti majanduse tootlikkuse kasvatamine läbi tööstuse digitaliseerimise toetamise,“ selgitas Palo.

Ta märkis, et arenguprogrammi üks kaalukamaid algatusi on majanduse arengu jaoks vajalike andmete kogumine ja analüüsimine. „Täna on raske teha majandusarengut toetavaid teadmiste põhiseid otsuseid, kuna alusandmed on ebapiisavad või vananenud. Samuti on otsuste mõju raske hinnata, kuna tagasiside ilmneb ligi 1,5-aastase nihkega. Samas on meil andmed selleks olemas, puudu on vaid platvorm, et saaksime neid ära kasutada.“

Arenguprogrammi tegevussuundade koostamisse andsid lisaks MKM-ile oma panuse Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, EAS-i e-residentsuse ja e-Estonia showroom’i tiimid, Riigi Infosüsteemi Amet, IT ettevõtjate ja idufirmade esindajad.

Arenguprogrammi ettepanek keskendub kokku kuuele tegevussuunale:

Tööstuse digipööre
IKT-oskused
2000 IT-spetsi projekt
Andmekaeve paremateks juhtimisotsusteks
e-Eesti nähtavuse suurendamine
Suurandmete avamine Smart City valdkonnas

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile töötatakse IKT valdkonna arenguprogrammi kontseptsioon välja 2018. aasta jaanuariks. Arenguprogrammi eelarve on iga-aastaselt 10 miljonit eurot alates aastast 2018.