Gea Kangilaski: Tartu võimuliit õõnestab kohalikku demokraatiat

Ann VaidaTartu linn

Tartu linna uude põhimäärusse kavandab Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon hulga muudatusi, mis summutavad opositsiooni häält, vähendavad volinike õigusi ja kindlustavad oravate võimu.

Uut põhimäärust on vaja Tähtvere valla Tartuga liitmise tõttu, kuid võimuliit plaanib muuta volikogu töö põhimõtteid, tehes näo, et need on vaid kosmeetilised parandused.

Kas tõesti on 14 päeva linnavalitsusele liiga lühike aeg voliniku küsimusele vastata? Kelle huve teenib see, et arupärimise saab edaspidi esitada ainult volikogu istungil kohapeal, mitte aga kirjalikult enne volikogu istungit? Nii tekib viivitusi vastuste saamisel – suvekuudel venib vastamine halvemal juhul sügisesse. Samuti takistab volinike tööd ka kavatsus infotunnid ära jätta. Edaspidi linnavalitsusele operatiivselt küsimusi esitada ei saa. Need muudatused summutavad opositsiooni tööd ja volikogu saalis toimuvat diskussiooni.

Väiksematele valimisliitudele ja erakondadele fraktsiooni luuda ei lubata. Jääb kehtima kunstlik viie saadiku piir, see on suurem kui valimiskünnis, millega nimekirjad volikokku jõuavad. Tundub, et uue põhimäärusega soovib Reformierakond kõigutada väikseid saadikurühmi oma programmi täitmisest loobuma ja sundida neid looma valijatele arusaamatuid ühisfraktsioone.

Need muudatused summutavad opositsiooni tööd ja volikogu saalis toimuvat diskussiooni.

Samal ajal kaob senine piirang, mis ei lubanud volinikul ühest fraktsioonist teise minna. Esmapilgul justkui väga demokraatlik samm. Kuid samasugune piirang kehtib ka riigikogus ja mõte on, et valitutel oleks valijate ees vastutus, et valija saaks kindel olla, et valitud nimekiri programmi eest seisab. Seda piirangut on kommenteerinud riigikohus ja see mõte on põhiseaduse kommenteeritud väljaandes.

Kõik fraktsioonides valimistevahelisel ajal tehtud muudatused moonutavad valijate tahet, sest muudavad valimistel tekkinud jõudude vahekorda. Muudatuse ainus mõte on võimulolijate võimu põlistada. Tekib võimalus võimuga kaasnevate hüvedega kaubeldes väiksemate nimekirjade saadikuid üle meelitada. Tagajärjeks on demokraatlike printsiipide õõnestamine. Vabadus on hea, aga vastutus peab olema!

Paraku kinnistab seda muljet ka asjaolu, et kõiki neid muudatusi üritas koalitsioon senise korra vastaselt vastu võtta ühel istungil. Pöördusin selles asjas õiguskantsleri poole ja tema vastus oli selge: selline teguviis on seadusvastane. Tänu sellele toimub nüüd põhimääruse vastuvõtmiseks volikogu erakorraline istung. Kiirustada tuleb, sest põhimääruse puudumine oleks põhjus volikogu 1. mail laiali saata.

Kahjuks kirjutatakse selline toores teguviis nüüd uude põhimäärusse – edaspidi saabki linna olulisima alusdokumendi muudatusi kiirkorras teha, kahel istungil lugemise nõue kaob. Sellisel kujul põhimääruse vastuvõtmine seadustab teerullipoliitika veelgi tugevamini, see õõnestab kohalikku demokraatiat. See ei ole Tartule hea.

 

Avaldatud 26.04 Tartu Postimehes