Haigushüvitise maksmise soodsam kord kehtib veel pool aastat

PiretHaiguspäevad

Riigikogu kinnitas täna seaduse, mille alusel kehtib soodsam haiguspäevade hüvitamise kord 2023. aasta 30. juunini – haigestunud töötajatele makstakse järgmised kuus kuud hüvitist alates teisest päevast.

Kui seadus jäänuks muutmata, siis oleks alates 1. jaanuarist olnud inimeste omavastutusel mitte üks, vaid kolm esimest haiguspäeva.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul langetas riigikogu haiguste kõrgajal väga vajaliku otsuse. „See muudatus aitab nakkushaiguste levikut piirata olukorras, kus viirushaigustesse, eriti grippi nakatumine on tõusuteel ja ka kroonviirus pole kuhugi kadunud. Kui inimesed ei kaota haiguslehel olles olulisel määra oma palgas,  siis saavad nad rahulikuma südamega haigena koju jääda ja end terveks ravida,“ ütles Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Kütt.

Haiguspäevade ajutise korra pikendamine on eeskätt toeks  neile inimestele, kes teenivad väiksemat või keskmist palka ega saa teha kaugtööd. „Kõrge inflatsiooni tõttu seisavad väga paljud pered niigi silmitsi majandusraskustega. Riigikogu otsus vähendab survet minna haigena tööle,“ lisas Kütt.

Juuni lõpuni kehtiva haigushüvitiste maksmise korra järgi on töötaja omavastutusel esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.