Hanno Matto: Kunstigümnaasiumi rahakasutust tuleb kontrollida

Ann VaidaTallinn

Linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Hanno Matto saatis täna kirja Haridusametile ning Linnakantselei Sisekontrollile, milles teeb ettepaneku läbi viia põhjalik finantskontroll Tallinna Kunstigümnaasiumis.

“Seoses sellega, et Kunstigümnaasium on kahetsusväärselt sattunud Linnahalli värvimise skandaali keskmesse, teen ettepaneku kontrollida, kas rahade kasutamine koolis on ikka seaduspärane ja korrektne,” kirjutas Hanno Matto Haridusameti juhatajale.

Voliniku sõnul ei ole sugugi tavapärane, et linn eraldab nõnda suures summas raha kõrvalise projekti tarvis ühele Tallinna koolile. “Linnahalli värvimine ei ole ühe kooli ülesanne. Jääb mulje, et haridusasutust on kasutatud “kehana” mingi muu eesmärgi saavutamisel,” kirjutab Matto.

Sellega seoses teeb linnavolinik ettepaneku laiema finantskontrolli läbiviimiseks koolis, veendumaks et haridusasutus kasutab talle eraldatud vahendeid tõhusalt ja sihtotstarbepäraselt.

“Vastates küsimusele, miks eraldati 15.000 eurot linnahalli värvimiseks just Kunstigümnaasiumile, tuleb mulle esimesena pähe üks nimi – Märt Sults. Kõrvalseisjale võib jääda mulje, et praegune Riigikogu liige ja juhtiv Keskerakondlane kamandab endiselt raha-asju asutuses, mille direktor ta varem oli,” ütles Matto ning lisas: „Rahaeraldist koolile ei muuda läbipaistvamaks ka koolidirektor Mari-Liis Sultsi päevi kestnud mäluhäire, mis ei võimaldanud tal meenutada, et tema ise taotles linnalt toetusraha.“

Volinik Matto juhib tähelepanu asjaolule, et praegune koolidirektor on skandaali peategelase Märt Sultsi lähisugulane.

“Finantskontrolli eesmärk ongi selgeks teha, mis toimub Kunstigümnaasiumi rahaasjades ja kas kõik on seaduspärane,” lisas volinik.