Harjumaa sotsiaaldemokraadid: tervitame minister Tanel Kiige positiivset suhtumist sotsiaaldemokraatide pöördumisele vaimse tervise edendamiseks

digiUncategorized

Harjumaa sotsiaaldemokraadid esitasid 22.04.2021. a. oma ettepanekud sotsiaalministeeriumile, haridus-ja teadusministeeriumile ning riigikogu sotsiaalkomisjonile vaimse tervise abi kättesaadavamaks muutmiseks, saades vastuse tervise-ja tööminister Tanel Kiigelt, kes lubas ettepanekutega arvestada.

Sotsiaaldemokraatide pöördumises pakuti vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks välja, et kliiniliste psühholoogide vähesuse tõttu, tuleks Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu lisada ka psühholoog-nõustaja (tase 7), mis on Kutsekoja poolt heakskiidetud kutsestandard ehkaktsepteeritaks kutselisi psühholooge Haigekassa tervishoiuteenuste partneritena. Samuti sooviti suurendada riiklikku rahastust vaimse tervise spetsialistide koolitamiseks ja toetamiseks ning täiendada seadusandlust, et parandada kliendi toimetulekut.
Tervise-ja tööminister Tanel Kiik vastas sotsiaaldemokraatide pöördumisele 25.05.2021.a., milles ta nõustub, et kuni tööjõuturul ei ole piisavalt kliinilisi psühholooge, võiks kehtida üleminekuperiood, mis võimaldaks vaimse tervise abi pakkuda enamatele abivajajatele, vältimaks vaimse tervise probleemide eskaleerumist. Ministri sõnul otsitakse koostöös haigekassaga võimalikke lahendusi olukorra leevendamiseks ning kutsutakse kokku vastav ümarlaud, kus osalevad vaimse tervise küsimusega tegelevad erialaliidud ning sotsiaalministeeriumi ja haigekassa esindajad.
„Tervitan tervise-ja tööminister Tanel Kiige pühendumust sotsiaaldemokraatide pöördumises kirjeldatavate vaimse tervise abi küsimuste lahendamiseks ning loodame, et kokkukutsutav ekspertidest koosnev ümarlaud aitab põletavate probleemide lahendamisele ka reaalselt kaasa, mitte ei jää pelgalt tulemusteta kohtumiseks,“ sõnas SDE Harjumaa piirkonna esimees Henri Kaselo.
Arvestades endiselt valitsevat COVID-19 tingitud tervisekriisi, tervitavad Harjumaa sotsiaaldemokraadid ministri pakutud üleminekuperioodi kutseta psühholoogide kaasamiseks, et leevendada kliiniliste psühholoogide vähesust.
„Üleminekuperiood kutseta psühholoogide kaasamiseks on tervitatav, kuid meil oleks vaja tagada teenuse kättesaadavus pikaajalises perspektiivis, mis eeldaks riikliku rahastuse suurendamist vaimse tervise spetsialistide koolitamiseks ja toetamiseks. Eeskujuks tuleks võtta õpetajate koolitamisest, kus on olemas nii stipendiumiprogrammid kui ka starditoetused tööle jäämise kindlustamiseks,“ ütles SDE Harjumaa piirkonna aseesimees Anneli Pärlin.
Viide tervise-ja tööminister Tanel Kiige vastusele (25.05.2021. a.) sotsiaaldemokraatide pöördumisele:
Viide SDE Harjumaa piirkonna pöördumisele (22.04.2021. a.):