Hartman: sõda on pannud proovile meie rände- ja lõimumispoliitika

PiretUncategorized

Eile, 25. septembril peetud rahvustevahelise dialoogi konverentsil Jõhvi kontserdimajas tõdeti, et lõimumises edu saavutamiseks on vaja osata kuulata üksteist ning lahenduste leidmisel tuleb süveneda ja teha kaalutletud otsuseid.   

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on Ukrainas toimuv sõda tõstatanud lõimumisvaldkonnas varjus olnud valusad teemad. “Meie ühiskonna tugevus on see, et istume täna üheskoos, nii ukrainlased, venelased, valgevenelased kui ka veel kümned erinevad rahvused ühes ruumis ning püüame leida ühisosa. Selleks, et minna edasi, peame suutma vaadata ka tagasi, isegi siis, kui see teeb meile valu,” ütles Hartman. 

Kultuuriminister lisas, et lõimumist mõjutavaks teguriks on ka elanike sotsiaalmajanduslik kindlustunne. “Ida-Virumaal on endiselt madal tugeva riigiidentiteediga elanike osakaal. Paraku on Ida-Virumaa ka kõige kõrgema suhtelises vaesuses elavate ja töötute inimeste osakaaluga maakond. Suuremaks läbimurranguks lõimumises peab riik esmajoones tagama kohalike elanike toimetuleku ja kindlustunde,” ütles Hartman. 

Rahvustevahelise dialoogi konverents on juba 17. korda peetav sündmus, mille eesmärk on anda ülevaade lõimumispoliitikas toimuvast ning üheskoos Eestis elavate rahvusvähemustega otsida lahendusi integratsioonipoliitika senisest paremaks läbimurdeks. Tänavusest konverentsist võtsid osa kultuuriminister, ministeeriumite esindajad, Riigikogu saadikud, kohalikud omavalitsusjuhid, integratsioonialaste asutuste juhid ja suurimate Eestis elavate rahvusvähemuste ühenduste esindajad.