Head rahvusvahelist puuetega inimeste päeva!

digiHoolimine

3. detsembril tähistatakse alates 1992. aastast ÜRO eestvedamisel igal aastal rahvusvahelist puuetega inimeste päeva.

Sellel päeval pööratakse enam tähelepanu neile inimestele, kes vajavad lisaabi või täiendavaid sotsiaalteenuseid, et elus paremini toime tulla. Kõiki kaasav ja kõigile kättesaadav ühiskond peaks olema eesmärk ja väljakutse nii riigile kui omavalitsustele.  Me ei tohi jätta kedagi kõrvale. Mitte ainult sellel päeval, vaid aasta kõikidel päevadel tuleb meil olla hoolivam, märkavam, toetavam ning mõelda sellele, kuidas tagada inimestele  võrdsed võimalused ja juurdepääs nii infole kui osalusele ja oma annete arendamisele. Seda kogu elukaare vältel lapsepõlvest alates ja seeniorieaga lõpetades.

Tahaksin täna veelkord meenutada meie erakonna liikme ja kunagise sotsiaalministri Marju Lauristini mõtet, mis pole oma aktuaalsust ja sügavat tähendust kaotanud tänaseni. Puuetega inimeste päeval tervitusega esinenud  Marju Lauristin küsis toona: „Kas mitte must südametunnistus pole suurem probleem, kui katkine käsi-jalg või muu haigusest tulenev puue?“.  Sellele retoorilisele küsimusele võib igaüks ise vastuse mõelda ja vastavalt sellele ka tegutseda.

Lõpetuseks tänan kõiki, kes on oma elu ja tööga muudavad maailma ja meie kallist Eestit paremaks paigaks. Eriline tänu tänasel päeval ka kõigile omastehooldajatele, sest just teie kannate seda rolli ja vastutust, mis jääb tihti riigil ja kohalikel omavalitsustel tegemata.

Rahvusvahelist puuetega inimeste päeva ja armsat advendiaega soovides,

Helmen Kütt
Erakonna aseesimees