Head töörahvapüha!

digiTöö

Seekordne töörahvapüha on tavaaegadest erilisem mitmes mõttes. Eesliinil paistavad eriliselt silma tervishoiutöötajad, politseinikud ja kõik teised kes viiruse tõrjumisel pingutavad. Suur tänu teile!

Tervisekriis ja sellest alguse saanud majanduslangus on aga paljud ilma tööta jätnud, sõltumata nende tahtest, püüdlustest, oskustest või teadmistest. On ka neid, kes peavad rinda pistma ebaõiglusega töösuhte lõpetamisel, palga vähendamisel või puhkusele suunamisel. Tänase ja homse päeva märksõna on solidaarsus. Peame ühiskonnana seisma nende eest, kes on kaotanud töö, et teised saaks elada.

Kahjuks elame hetkes millest sotsiaaldemokraadid ja ametiühingud on aastaid rääkinud ja mille halba mõju oleme proovinud vähendada. Täna meie ümber toimuv õigustab kõigi töötegijate töötuskindlustussüsteemi panustamise vajadust, suuremat töötutoetust, paindlikkust töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi pikendamiseks ja tööampsude tegemise lubamist. Ühtlasi tõestab, et oleme olnud õigel teel laiendades riiki juhtides tööturu meetmeid ja seistes vastu nõudmistele Töötukassa reserve vähendada. Tänane oleme saanud taaskord kinnituse, et Eesti vajab sotsiaaldemokraatiat!

Head töörahvapüha püha! Head kevadpüha!
Juhindugem meie väärtustest ja maailm on parem paik kus elada!

Lauri Läänemets
Erakonna aseesimees