Heljo Pikhof: elektrooniliste hääletamiste korral peab olema tagatud valimiste salajasus

Kirill KlausÕigus

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof hoiatab täna riigikogus selle eest, et üleminek digitaalsetele koosolekutele ja seal toimuvatele elektroonilistele hääletustele ei taga praegusel juhul isikuvalimiste salajasust.

Pikhofi sõnul on eelnõus, mis laiendab juriidiliste isikute otsustusorganite, sealhulgas äriühingute aktsionäride ja MTÜde liikmete üldkoosolekute võimalusi elektrooniliselt hääletada, jäänud maandamata üks põhimõtteline risk.

„Ühtpidi on tervitatav, et me astume digiühiskonnana sammu edasi ajal, kui hulgakesti kogunemised on keelatud. Kahjuks ei osanud justiitsminister Raivo Aeg ei õiguskomisjonis ega riigikogu suures saalis vastata küsimusele isikuvalimiste salajasuse kohta. Täna kasutatavad platvormid pole selleks piisavalt kohandatud ega turvalised. Samuti pole võimalik hääletamistulemusi hiljem üle kontrollida, “ ütles Pikhof.

Pikhof esitas eelnõu teiseks lugemiseks muudatusettepaneku, mis paneb riigile kohustuse luua salajaste hääletuste tarbeks usaldusväärne platvorm „Ei kujuta ette näiteks suure korteriühistu või ametiühingu keskliidu kongressi, kus sajad liikmed osalevad elektrooniliste vahendite kaudu ja peavad salajasel hääletusel juhtorganeid valima,“ ütles Pikhof.

Tema sõnul ei saa nõus olla justiitsministri seisukohaga, et elektroonilise koosoleku korraldaja peab kindlustama hääletuste salajasuse ja kui seda ei ole võimalik tagada, siis tuleb inimesed kutsuda füüsiliselt kohale.

Riigikogu täiskogu arutab täna teisel lugemisel tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muudatusi, mis jäävad kehtima ka pärast eriolukorda ja kogunemispiirangute tühistamist.