Heljo Pikhof: erivajadustega laste toetamine peab saama haridusministeeriumi prioriteediks

Kertu ValgeTartu

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna haridusminister Jaak Aaviksoole arupärimise, et saada teada, kuidas lähevad omavahel kokku erivajadustega lapsi puudutavad dokumendid ja tegelik elu.
„Tavakoolis suureneb üha enam hariduslike erivajadustega laste arv. Peamised põhjused, miks lapsi erivajadustega õpilaste hulka arvatakse, on nende õpiraskused, aga ka käitumishäired. Mida varem lapse probleem avastatakse, seda kergem on teda aidata. Vastasel juhul hakkavad põhikoolis probleemid kuhjuma,“ lausus Heljo Pikhof.
Tema sõnul ei anna ei koolide tugispetsialistide palkade ümber toimuv ega ka riigikogus arutatav ja suuresti raha kokkuhoiust lähtuv uus põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse eelnõu lootust, et riik hakkaks erivajadustega laste toetamisse rohkem panustama.
„Minu hinnangul pole siiani ellu viidud ka üldharidussüsteemi arengukava punkti, mis näeb ette, et koolieelsetes lasteasutustes luuakse võimalused kõigi laste arenguliste erivajaduste varajaseks märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks,“ sõnas Pikhof.
Sotsiaaldemokraadid suunasid Aaviksoole vastamiseks rea küsimusi, et uurida, mida on haridusministeerium erivajadustega laste hüvanguks ette võtnud ja mida kavatseb teha.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637