Heljo Pikhof: esimese ja teise lapse toetus ootab nüüd täiendavat tõstmist

PiretLapsed ja pered, Tartu

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof rõhutas perehüvitiste seaduse muudatuste teisel lugemisel, et juba lähiajal tuleb  esimese ja teise lapse toetus tõsta 100 euroni. Samuti vajavad täiendavat tuge üksikvanema lapsed.

„Sotsiaaldemokraadid algatasid  kevadel kaks eelnõu, millest esimene nägi ette, et toetus esimesele ja teisele lapsele oleks 100 eurot ehk kõik lapsed saaksid võrdse summa. Teise eelnõuga nägime ette tõsta üksikvanema lapse toetust sel moel, et tavalisele lapsetoetusele makstakse teine toetus lisaks ehk siis 100 + 100 eurot kuus. Kahjuks antud eelnõu meid nende sihtideni ei vii,“ märkis Pikhof. Pere esimese ja teise lapse toetus kerkib jaanuaris 80 euroni, nagu ka üksikvanema toetus.

Praegu on paljudel lapsevanematel tekkinud Pikhofi sõnul tunne, et ühe ja kahe lapsega pered on ühiskonnas vähem väärtuslikud. „Selle eelnõuga me seda lõhet lahendada ei suuda, aga usun, et  järgmises riigikogu koosseisus saame me õiglasema perehüvitiste süsteemi. Riik ei tohi anda signaali, et ainult lasterikaste perede lapsed on riigi poolt tunnustatud,“ märkis Pikhof riigikogu kõnetoolist

Eraldi peatus ta kaks aastakümmet muutumatuna püsinud üksikvanema lapse toetusel, mis jaanuaris kerkib 19 eurolt 80 euroni kuus ja on kahtlemata raskel ajal abiks, aidates parandada ümmarguselt 10 000 lapse eluolu.  „Üksikvanemaga pered elavad sageli kõige suuremas vaesuses. Viimaste aastate trend näitabki, et nii suhtelise kui absoluutse vaesuse määr langeb kolme lapsega perede hulgas, tõuseb aga üksikvanemate seas,“ lisas Pikhof.

Sotsiaaldemokraadid hääletavad lõpphääletusel perehüvitiste seaduse poolt. „Parem pool muna kui tühi koor. On tõsiasi, et kõik lapsetoetused tõusevad. On tõsiasi, et riik toetab jõuliselt lasterikkaid peresid,“ tõdes Pikhof.