Heljo Pikhof: Ette on luhtunud ootus, et tulevane väiksem põlvkond maksab kinni eelmise suurema põlvkonna pensioni

Kirill KlausPension

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof kinnitas täna riigikogu kõnetoolist, et Eesti seisab teelahkmel, kas teha oma pensionisüsteem oluliselt paremaks või lõhkuda teine sammas ära, mis suurendaks ühiskonnas vaesust ja ebavõrdsust.

„Pensioni teise samba lammutamine oleks väga karm otsus, mis sunnib küsima, millises riigis me elada soovime – valikuteks on tänasest väiksemad pensionid, suured maksutõusud või suur tööjõu sisseränne. Ilma kohustusliku kogumispensionita ei ole vaesusriski vähendamine pensionieas võimalik, vastupidi, see suureneb. Karta on, et tulevikus on just noored pered need patuoinad, kelle kaela laotakse tänase valitsuse lollused,“ rääkis Pikhof.

„Olukorras, kus rahvastik vananeb, on ootus, et tulevane väiksem põlvkond maksab kinni eelmise suurema põlvkonna pensioni, ette luhtunud. Sotsiaaldemokraatide eesmärk on muuta kogumispensioni süsteem nii paindlikuks ja atraktiivseks, et meist võimalikult vähestel tekiks kiusatus kogutud raha enne pensioniiga laiaks lüüa,“ ütles Pikhof sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna pensionieelnõu arutelul.

Kahe erakonna eelnõu kehtestab teise samba väljamakstele pensionieas tulumaksuvabastuse. „Samuti lubab see püsiva töövõimetuse või tõsise tervisehäda korral inimesel teise sambasse kogutu korraga välja võtta või hakata pensionimakseid saama enne pensioniiga. Kui inimene on jõudnud pensioniikka, tuleks kaotada ülempiir sellelt summalt, mille ta korraga kätte saab. Praegu on selleks 2052 eurot,“ selgitas Pikhof. Rida eelnõu ettepanekuid puudutavad pensionifonde.

Sotsiaaldemokraadid toetavad Pikhofi sõnul tänaste ja tulevaste pensionäride heaolu kasvu, põlvkondade vahelist solidaarsust ning Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikumat rahastamist.