Heljo Pikhof: kohtunike põlvkonnavahetus ei tohi mõjutada õigusemõistmise kvaliteeti

Kertu ValgeTartu

Sotsiaaldemokraatide nimel täna riigikogus esinenud õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhofi sõnul on seaduseandja kohus otsida lahendust olukorrale, kus seoses ulatusliku põlvkonnavahetusega kummitab kohtusüsteemi aina süvenev kohtunike puudus.

„Lähiajal on pensionile siirdumas pea kolmandik kohtunikest, samas teeb suurt muret see, et suur hulk kohtunike leidmise konkursse nurjub. Sellele tõsiasjale tuleb reageerida, et tagada kohtusüsteemi jätkusuutlikkus ja õigusemõistmiste kvaliteet,“ märkis Pikhof. „Tõenäoliselt pole seda tõsist probleemi võimalik rahuldavalt lahendada ilma tänast kohtunikuks saamise korraldust muutmata.“

Pikhofi sõnul on põhjust igati toetada riigikohutu esimehe Priit Pikamäe ettepanekut asendada kohtunikukandidaadi teenistus kohtujuristi ametiteenistusega, sest kohtujuristid on igati loogiline kohtunikkonna taimelava. „Tegeleda tuleb ka sellega, kuidas motiveerida juba teenistusse nimetatud kohtunikke oma ametis võimalikult kaua jätkama. Siin on motivaatoriks nii kohtuniku palk, samuti sotsiaalsed garantiid,“ lisas Pikhof.

Riigikogus toimus täna arutelu, kus käsitleti kohtukorraldust, õigusemõistmist ja seaduste ühetaolist kohaldamist.