Heljo Pikhof: õiguskantsleri töö tulemusena on elu hooldekodudes muutunud inimväärsemaks

Kirill KlausSotsiaalkaitse

heljo pikhof

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof tõstis eile riigikogus esile õiguskantsleri sihikindla tegevuse sotsiaalprobleemide lahendamisel, mis on aidanud parandada olukorda hooldekodudes ja pakkunud kaitset puuetega inimestele.

„Sotsiaalse turvalisusega seotud mured on õiguskantsleri teravdatud tähelepanu all. Hinnatav on tema tahe panna end probleemile lahendust otsides abivajaja olukorda,“ tunnustas Pikhof Ülle Madise tööd. „Kogu
ametkonda iseloomustab järjekindlus puuetega inimeste õiguste eest seismisel. Koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning maanteeametiga otsitakse praegu lahendusi, kuidas teha liinibussid ja rongid ligipääsetavaks ka ratastooli kasutajatele,“ lisas Pikhof.

Järelevalve hooldekodu elanike inimväärse kohtlemise üle kuulub Pikhofi sõnul samuti õiguskantsleri otseste tööülesannete hulka. „Ülevaatest selgub, et endiselt on puudu personali, napib raha, taristu on aegunud ja nii mõnigi kord on ametnikud puutunud kokku hoolimatuse ja ebaprofessionaalsusega,“ rääkis Pikhof.

Hooldekodus elavate inimeste ja sealsete töötajate huvides on Pikhofi sõnul see, et hooldajatel oleks vajalik väljaõpe. „2020. aastaks peavad hooldajad läbima hooldustöötaja koolituse. Heade kutseoskustega töötajad suudavad paljude probleemide tekkimist ära hoida. Kuigi ideaalist ollakse veel väga
kaugel, on olukord Eesti hooldekodudes tasapisi paranemas. Veelgi pikem tee on minna omastehoolduse vallas,“ lausus Pikhof. Tema sõnul tuleb juba lähiaastatel jõuda selleni, et kõrge hinna tõttu ei jääks abi vajavatele inimestele kättesaamatuks koduteenused või siis koht hooldekodus.

Ühtlasi kiitis Pikhof õiguskantsleri valmisolekut võtta seisukohti ka poliitiliselt keerulistes küsimustes, mis võivad põhjustada ülepolitiseeritud õhustikus rünnakuid.