Heljo Pikhof: perekonnaseadus peab kaitsma päris inimeste päris perekondi

digiAbieluvõrdsus

heljo pikhof

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Heljo Pikhofi sõnul oli tema puudumine 9. novembri riigikogu õiguskomisjoni istungilt kahetsusväärne tööõnnetus, millest ei saa kuidagi teha järeldust nagu ei toetaks sotsiaaldemokraadid roheliste algatatud abieluvõrdsuse petitsiooni.

„Võlgnen avalikkusele nii vabanduse kui selgituse. Viibin Eestist eemal, mistõttu ei saanud minna komisjoni sotsiaaldemokraatide seisukohti kaitsma,“ märkis Pikhof.

Pikhofi kinnitusel toetab ta jätkuvalt ja veendunult roheliste petitsiooni, mis seisab selle eest, et perekonnaseadus seisaks kõikide perekondade õiguste eest.

„Kordan üle oma mõtted, mis ma kirjutasin Facebooki tänavu 14. juunil: „Olen kogu oma poliitikukarjääri jooksul tegelenud vähemuste kaitse küsimustega, viimased 7-8 aastat on minu tähelepanu all olnud ka LGBT-inimeste õigused. Aastal 2014 toetasin kooseluseaduse kinnitamist ja pärast seda olen seisnud selle rakendusaktide jõustamise eest… Toetame ja kaitseme perekonnaseaduses päris inimeste päris perekondi,““ märkis Pikhof.

Sotsiaaldemokraadid juhivad tähelepanu õiguskomisjoni eilses teates sisaldunud valeväidetele. Kindlasti ei vasta tõele see, et riigikohus ega ka ükski teine riiklik organisatsioon pole perekonnaseaduses diskrimineerivaid sätteid tuvastanud.

Riigikohus on rõhutanud, et perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduses seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest. Sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. Riigikohus on viidanud oma lahendites ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale, mille kohaselt kuulub samasooliste isikute kooselu, kui tegemist on püsiva faktilise partnerlusega, perekonnaelu kaitsealasse. Õiguskantsler leidis juba 2011. aastal, „et samasooliste isikute vaheline püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitse alasse, mistõttu on põhiseadusega vastuolus olukord, kus selline kooselu on õiguslikult reguleerimata.“