Heljo Pikhof: riik hakkab enam hindama lapsi kasvatavate isade panust

Ann VaidaLapsed ja pered, Sotsiaalkaitse, Võrdõiguslikkus

Vanemahüvitise süsteemi muudatused teevad liialt jäiga hüvitise maksmise skeemi paindlikumaks ja soodustavad senisest enam lapsi kasvatatavate isade panust, leiab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja riigikogu liige Heljo Pikhof.

„Kui perre sünnib laps, saab töö- ja pereelu kokkusõlmimine peaasjalikult naise mureks. Nii on täna vanemahüvitise saajate hulgas ainult kaheksa protsenti isasid. Pole saladus, et lastega kodus olemine piirab naiste võimalusi tööturul,“ märkis Pikhof. “Meie perepoliitika pole senini isadust eriti toonitanud ega arvestanud ka soolise võrdõiguslikkusega. Nüüd lõpuks saab see viga parandatud,” kiitis ta vanemahüvitise seaduse muudatusi, mis on täna riigikogus esimesel lugemisel.

Nn isapuhkus pikeneb eelnõu järgi kümnelt päevalt 30 päevale ja selle aja eest maksab riik lapsega koju jäänud isale ka hüvitist. Samuti saavad mõlemad vanemad võimaluse kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni hüvitist osade kaupa. Lisaks soosib uus kord väikelaste vanemate töötamist.

Rootsi uurijad on Pikhofi sõnul toonud välja, et peredes, kus isad võtsid vanemapuhkust, vähenes tõenäosus, et paar lahutab, lausa 30 protsenti. Ka sündis sellistesse peredesse rohkem teisi ja kolmandaid lapsi.

„Vanemahüvitise perioodi hajutamine ja teatud hüvitise ainult isadele broneerimine  mõjutab soodsalt nii meeste, naiste kui laste heaolu ning seega ka perekondade  püsivust ja sündimust,“ lausus Pikhof.