HELJO PIKHOF: väikeste maakoolide elushoidmiseks on vajalik riigi abi

PiretHaridus

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof vastas Postimehe küsimusele, mis puudutas hariduselu võimalikkust kõikjal Eestis

Maapiirkondade väikekoolide elushoidmine on meie haridusmaastiku üks tõsisemaid väljakutseid. On selgelt laste huvides, kui nad saavad esimestes kooliastmetes õppida võimalikult kodu lähedal. Aga see on ka küsimus väiksemate kohtade elujõulisusest, sellest, et Eestis oleks igal pool elu. Kui kogukonnale oluline kool pannakse kinni, hääletab osa lapsevanemaid jalgadega –  kolitakse mujale, et mitte saata või viia oma lapsi mitmekümne kilomeetri kaugusele kooli.

Tänase valitsusliidu sõlmimisel lepiti kokku, et riik tuleb omavalitsustele maakoolide säilitamisel appi. Esimese asjana rakendub peagi toetus kuueklassilistele maakoolidele, kus õpilaste arv jääb 20-90 vahele. Selleks on ette nähtud täiendav rahastus. Aga lahendusi on vaja veel.

Kindlasti oleks edaspidi suureks abiks omavalitsuste tulubaasi tõstmine, kuid sellised otsused ei sünni kergelt. Väikekoolide tuleviku on oma südameasjaks võtnud ka riigikogu kultuurikomisjon. Meie komisjoni eestvedamisel hakatakse seda lähikuudel arutama olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigikogu suures saalis.

Mis puudutab Metsküla kooli, siis mulle on sügavalt arusaamatud Lääneranna valla sammud. Kui siin-seal on kooli kinnipanek valus paratamatus, siis puuduvad ratsionaalsed argumendid, miks on sealse valla juhid tegutsenud risti vastu Metsküla kooli laste ja kohaliku kogukonna huvidele.