Heljo Pikhofi sõnul ei välista põhiseadus piiranguid erakonda kuulumisel

Kertu ValgeTartu

Riigikogu õiguskomisjoni Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) kuuluva juhi Heljo Pikhofi sõnul ei välista põhiseadus piiranguid erakonda kuulumisel.

“Siiani on erakondadel kõikidel olnud võimalik kriminaalkorras süüdi mõistetud isikud välja arvata. Nii on näiteks sotsiaaldemokraatide puhul selge, et kriminaalkorras karistatud isikud ei ole erakonnas teretulnud, kuna põhikirja kohaselt peavad liikmed hoidma oma käitumisega kõrgel nii erakonna mainet, kui ka nende tegevus peab aitama kaasa programmiliste eesmärkide täitmisele,” ütles Pikhof BNS-ile. “Meie erakonna nägemusega kriminaalne tegevus kokku ei sobitu ning kindlasti ei ole see meie jaoks vastuvõetav,” kinnitas Pikhof.

“Siiani on erakonnad suutnud ka ise oma liikmeskonna osas piisavalt tagada, et sisedemokraatias ei oleks kohta kriminaalsetel sugemetel,” sõnas õiguskomisjoni juht. “Põhiseadus otseselt ei keela erakonda kuuluvust teatud oludel piirata ning eks viimaste sündmuste varjus – nii Keskerakonna otsus lubada kriminaalkorras inimestel jätkata erakonna juhtimises kui ka IRL-i [Isamaa ja Res Publica Liidu] kevadine kriminaalkorras karistatute värbamine – peaksime ka üheskoos vaatama, kas inimeste õiglustunnet ja demokraatia toimimise viise on niivõrd ulatuslikult riivatud, et piirangud võivadki olla proportsionaalsed ja demokraatlikus ühiskonnas vajalikud,” rääkis Pikhof.

BNS soovis Pikhofilt teada, kas tema hinnangul oleks Keskerakonna pühapäeval tehtud põhikirjamuudatuse valguses vaja lisada erakonnaseadusesse sarnaselt avaliku teenistuse seadusega säte, mille kohaselt ei tohi erakonda kuuluda isik, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, haldus- või kriminaalkorras korruptiivse teo või tahtliku riigivastase teo eest.

Keskerakonna kongress kiitis pühapäeval heaks erakonna põhikirja muutmise, mis muu hulgas võimaldab kriminaalkorras süüdi mõistetud isikutel jätkuvalt parteisse kuuluda.

Keskerakonna aseesimehe Kadri Simsoni sõnul ei muudetud põhikirja mitte seetõttu, et Keskerakond soovib avaldada umbusaldust õiguskaitseorganitele, nagu väitis Edgar Savisaar, vaid seetõttu, et põhikiri oli vaja viia vastavusse kehtivate seadustega.

Praegu ei tohi erakonnaseaduse kohaselt erakonna liikmeks olla õiguskantsler ja tema nõunikud, riigikontrolör ja riigikontrolli peakontrolör, kohtunikud, prokurörid, politseiametnikud ja tegevteenistuses olev kaitseväelane, samuti ei tohi erakonnal olla kollektiivliikmeid.

Allikas: Baltic News Service

Tallinna toimetus, +372 610 8833, sise@bns.ee