Helmen Kütt: ebavõrdsuse vähenemine aitab inimesi võõrsilt tagasi tuua

Ann VaidaSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt kinnitas täna riigikogus Eesti inimarengu aruande arutelul, et valitsusliidu tegevus inimeste heaolu parandamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel aitab vastata ka rändeajastu väljakutsetele ning osa Eestist lahkunuid kodumaale tagasi tuua.

Eesti ühiskonnas valitsev ebavõrdus ja suured sissetulekute vahed on olnud Küti sõnul põhjuseks, miks väga paljud inimesed just aastatel 2010-2015 kodumaalt lahkusid.

„Tõsi on see, et heaolu ja ränne on omavahel tihedalt seotud. Mindud on ütluse kala otsib kohta, kus sügavam ja inimene, kus parem, järgi. Lootusrikkamalt tulevikku vaadata annab aga põhjust see, et kahel viimasel aastal on väljaränne olnud väiksem kui sisseränne. Eestis toimub rändepööre ehk üha enam inimesi soovib siin elada,“ ütles Kütt inimarengu aruande debatil.

Helmen Kütt, kes on parlamendi sotsiaalkomisjoni esimees, märkis: inimeste heaolu kasvu toetavad nii suurenevad lapsetoetused kui valitsuse haridus-ja tervishoiupoliitilised sammud. Lisaks võidab enamik töötegijatest ja lastega peredest uuel aastal rakenduvast maksureformist, mis viib tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni. Kõik see soosib ka inimeste Eestisse naasmist.

„Kui noortel ja peredel on kindlus, et nad saavad turvaliselt lapsi kasvatada, et tagatud on hea haridus ja tervishoid,  siis ei minda Eestist. Samuti saab siis loota, et võõrsilt  tullakse tagasi, et kodus rakendada kogutud tarkusi ja oskusi.  Ainult nii tõuseb ka inimarengu indeks,“ rääkis Helmen Kütt.