Helmen Kütt: Eelarve suurimaks puuduseks on sotsiaalkaitse alarahastamine

Kirill KlausRiigieelarve

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt rõhutas täna riigikogu ees peetud kõnes, et järgmise aasta riigieelarve ei lahenda mingilgi moel Eesti sotsiaalkaitse suuremaid valukohti, milleks on hooldekodukoha kõrge maksumus ja omastehooldajate üle jõu käiv koormus.

„Üheksa kuud tagasi valimistele läinud erakonnad seadsid eesmärgiks Eesti inimeste ja eriti just eakate parem toimetuleku, suuremad toetused omastehooldajatele ning nende koormuse vähendamise. Lubaduste nimekirja kuulusid ka regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, põllumajanduse toetamine, teadus- ja arendustegevuse suurem rahastamine,“ ütles Kütt riigieelarve teisel lugemisel.

Ühed heldemad lubajad olid Küti sõnul tänased valitsuserakonnad. „Inimesed andsid oma hääle, uskusid lubajaid ja lubadusi ning ootavad nüüd nende lunastamist. Kahjuks kõneleb eelarve teist keelt – sealt ei loe kuidagi välja kõike seda, mida suure suuga lubati,“ lisas ta.

Küti hinnangul on kahetsusväärne, et valitsus ei leidnud raha juurde sotsiaalkaitsesüsteemile. „Võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega on Eesti sotsiaalkaitsekulutuste osatähtsus SKP-st üks madalamaid. Sama kehtib ka vanaduspensionite kohta – Euroopas kulus 2016. aastal keskmiselt vanaduspensionitele 9,7 protsenti SKP-st, kuid Eestis vaid 4,9 protsenti. Valitsus on rikkumas ka aastaid kehtinud põhimõtet, et keskmine pension on tulumaksuvaba. 2020. aastast maksavad kõik pensionisaajad tulumaksu summalt, mis on üle 500 euro,“ rääkis Kütt.

Eestis on abivajajate hooldus suuresti lähedaste kanda ja rahastada ning omastehooldajate ränga koormuse probleem paraku süveneb. Näiteks on hooldekodu koha eest tasumisel eaka inimese või tema pere omaosalus tõusnud 2010. aasta 65 protsendilt 2017. aasta 78 protsendini.

Sotsiaaldemokraadid esitasid eelarvele ettepaneku eraldada hoolekande programmile 20 miljonit euro, mis võimaldaks oluliselt leevendada hooldekodude kõrge hinna probleemi. „Näeme ette, et 1. juulist oleks abi ja hooldust vajavatele inimestele tagatud hooldekodu koht pensioni eest, mis tähendaks seda, et riigi kohus on katta koos omavalitsustega hinnavahe,“ selgitas Kütt.

Veel taotlevad sotsiaaldemokraadid seda, et põllumeestele makstaks tuleval aastal täismahus üleminekutoetusi ning et teadus ja kõrgharidus saaksid lisaraha. Samuti seisab fraktsioon erinevate regionaalsete programmide parema rahastamise eest.