Helmen Kütt: hooldekodukoha kättesaadavuse probleem vajab kohest lahendamist

digiOmastehooldus

Sotsiaaldemokraadid esitasid riigikogus teise lugemise ootel olevale sotsiaalhoolekande seaduse muutmiseelnõule ettepaneku, mille eesmärgiks on tagada abivajajatele võimalikult kiiresti pensioni eest koht hooldekodus.   

„Viimaste kuude tohutud hinnatõusud on muutnud hooldekodu kättesaadavuse probleemi veelgi põletavamaks. Sarnaselt muude hindadega kallinevad ka kohatasud ja järjest enam on neid eakaid ja nende lähedasi, kellele hooldekodu hind käib üle jõu. Riik ei tohi inimesi nende suures mures üksi jätta. Võltslootuste jagamise asemel tuleb see küsimus koheselt ära lahendada,“ ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek reguleerib omavalitsuste hallatavate hooldekodude rahastamist, sätestades, et hooldekodu kliendi omaosaluse maksimaalseks suuruseks on 90 protsenti pensionist. Pensionist puudujääva osa tasub riik koostöös kohaliku omavalitsusega.

Sotsiaaldemokraatide teise ettepaneku kohaselt ei loeta igakuiselt makstavaid lapsetoetusi enam toimetulekutoetuste arvutamisel perekonna sissetulekute hulka. „Hinnaralli on pannud varasemast veelgi keerulisemasse olukorda toimetulekutoetuse saajad, kes enamasti on töötud, üksikvanemad ja osalise või puuduva töövõimega inimesed . Toimetulekutoetus kerkis viimati 2019. aastal ning kahetsusväärselt ei ole praegune valitsus astunud konkreetseid samme selle tõstmiseks,“ selgitas Kütt.

Meie ettepanek kergendab nende vähekindlustatud perede olukorda, kus kasvavad lapsed, lisas Kütt.