Helmen Kütt: igaüks peab saama väärikalt vananeda

Ann VaidaEakad, Omastehooldus

Sotsiaaldemokraadist riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti kinnitusel tuleb Eestis luua selline hoolekandesüsteem, mis vähendab oma eakate vanemate eest hoolitsevate lähedaste koormust ja tagab igaühele õiguse väärikalt vananeda.

„Eestis elab 300000 pensioniealist inimest, kellest viiendik vajab abi ja hooldust igapäevaeluga toimetulekuks. Hinnanguliselt on 75000 inimest seotud oma lähedaste hooldamisega. Tänane killustatud süsteem hoolekande ja tervishoiu finantseerimisel asetab tihti üle jõu käiva kohustuse pereliikmete õlgadele,“  ütles Kütt parlamendis toimunud arutelul, mis keskendus eakana hakkama saamisele. Küti sõnul tuleb teha nii, et hoolduskoormuse ainuvastutus ei oleks vaid abivajaja enda ja tema pere kanda.

„Seadusandja ülesandeks on siduda pere ja riigi abistamiskohustused omavahel, et need moodustaksid tervikliku süsteemi ja täiendaksid üksteist nii, et kellegi inimväärikus ei jääks kaitseta. Viimane aeg on otsustada, millistel juhtudel kehtestada perele isiku esmase ja peamise abistamise kohustus ning millistel juhtudel võib perele panna üksnes täiendavaid kohustusi,“ sõnas Kütt. Uue süsteemi ülesehitamine eeldab tema sõnul ka hoolekande- ja tervishoiuteenuste paremat integreerimist.

„Sotsiaaldemokraatide jaoks on ülioluline leida lahendus, et eakad saaksid väärikalt vananeda, ilma et hinge näriks mure saabuva tuleviku ees ja et kogu vastutus ei oleks vaid lähedaste õlgadel, kes õige varsti selle koormuse all ise abivajajateks muutuvad,“ lisas Kütt.