Helmen Kütt: Ilusat ja teguderohket rahvusvahelist eakate päeva

Ann VaidaEakad

Sotsiaaldemokraatide tervitus eakate päeva puhul

Täna, 1. oktoobril tähistatakse Eestis nii sügiskuu algust kui üleilmse mõõtmega olulist tähtpäeva – rahvusvahelist eakate päeva. Õnnitleme kõiki erakonna seenioreid selle olulise sündmuse puhul, soovime Teile tugevat tervist, säravat ja kirgast meelt ning ootame Teid aktiivselt õige pöörde elluviimisel kaasa lööma!

Sel aastal oleme sotsiaaldemokraatidena võtnud ette viia Eestis läbi õige pööre. Et paremast tulevikust saaksid kasu lõigata kõik Eestimaal elavad inimesed. Et meil kõigil oleks parem elu. Eakad on oma visa suhtumise, kannatlikkuse ning elukogemusega meid rasketest ja keerulistest aegadest siiamaani toonud, nüüd on aeg noorematel nende eest hea seista ja hoolt kanda. Meie kõigi roll mineviku ja tuleviku ühendamisel on väga oluline.

Eks eakate kogemuste ja oskustega võiks alati rohkem arvestada. Ka visa elutöö eest saadav elatuspension võiks olla kordades kõrgem. Oleme olukorras, kus demograafilist situatsiooni arvestades on iga eestimaalase töökäsi erilise tähtsusega ning väga vajalik. Rahvastik vananeb: terves Euroopas hakkas tööealine elanikkond juba 2012. aastast alates kahanema ning üle 60 aasta vanuste inimeste osakaal kasvama. Meil on seda tõika arvesse võttes palju tarvis teha. Ja me saame seda teha ühiselt – õige pöörde läbi.

Kuid tehtud on samuti palju: järgmise aasta eelarvesse on sissekirjutatud maksu- ja tervishoiureform, mis aitab tasakaalustada ühiskonda ning kasvatada Eesti inimese heaolu. Lisaks tulumaksuvaba miinimumi kasvule tõuseb ka keskmine vanaduspension 442 euroni ning tervishoiu rahastamisse süstitakse järgneva nelja aasta jooksul 215 miljonit eurot lisaraha. Ja need on alles õige pöörde esimesed sammud.

Olulist sündmust peetakse au sees ÜRO Peaassamblee algatusel juba viimased 36 aastat. Eestis hakati eakate päeva tähistama pea 20 aastat tagasi 1998. aastal, mil töötati välja aasta hiljem vastu võetud Eesti vanuripoliitika alused.

Armsad Eestimaa seeniorid! Soovime Teile ilusat ja teguderohket rahvusvahelist eakate päeva.

Lugupidamisega

Helmen Kütt

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees