Helmen Kütt: lahendame ükskord ometi hooldekodu kättesaadavuse probleemi

digiUncategorized

Riigikogus tulevad täna teisele lugemisele sotsiaalhoolekande  seaduse muudatused, mis vabastavad lapselapsed vanavanemate ülalpidamise kohustustest ja sellega seotud kuludest. Sotsiaaldemokraadid on teinud eelnõule ettepaneku, mille eesmärgiks on tagada abivajajatele pensioni eest koht hooldekodus.

Valitsuse algatatud eelnõu vabastab lapselapsed oma vanavanemate hoolduse eest tasumisest, tuues ühtlasi Eesti seadusandlusesse pikaajalise hoolduse mõiste. „Need on sammud õiges suunas, kuid kaugeltki mitte piisavad.  Kuna hinnatõusud on teinud niigi valusa hooldekodu kättesaadavuse probleemi veelgi teravamaks, siis on hädavajalik leida kiire ja inimlik lahendus. Meie ettepanek kindlustaks abivajajatele hinnatud vajadusel pensioni eest koha hooldekodus,“ selgitas sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt. Tema sõnul kogus see muudatusettepanek komisjonis neli poolthäält.

Sotsiaaldemokraatide lahendus reguleerib omavalitsuste hallatavate hooldekodude rahastamist, sätestades, et hooldekodu kliendi omaosaluse maksimaalseks suuruseks on 90 protsenti pensionist. Pensionist puudujääva osa tasub riik koostöös kohaliku omavalitsusega. „Riik ei tohi käed rüpes pealt vaadata, kuidas järjest enam lisandub neid eakaid ja nende lähedasi, kellele hooldekodu hind käib üle jõu. Selline olukord „toodab“ juurde ka omastehooldajaid, kes mitte soovi, vaid sunni tõttu peavad töölt lahkuma ja koju jääma,“ märkis Kütt.

Sotsiaaldemokraatide teise muudatusettepaneku kohaselt ei loetaks lapsetoetusi edaspidi toimetulekutoetuste arvutamisel perekonna sissetulekute hulka. Selle ettepaneku elluviimine  kergendaks nende vähekindlustatud perede olukorda, kus kasvavad lapsed.

“Ülioluline on ka toimetulekutoetuse tõstmine – valitsus on siin paraku viivitanud ja jaganud ennatlikke lubadusi. Toimetulekutoetus on päästerõngaks kõige hapramas seisus leibkondadele. Puudustkannatavate inimeste aitamiseks on vaja toimetulekupiir viia tänaselt 150 eurolt vähemalt 200 euroni,“ märkis Kütt. Küti sõnul on viimastel päevadel tekkinud lootus, et valitsus lahendab lisaeelarvega selle mure. Seda tulnuks küll teha aasta algusest, nagu sotsiaaldemokraadid eelmisel sügisel korduvalt taotlesid, lisas ta.