Helmen Kütt: õiguskantsleri töö on taganud ühiskonna nõrgematele parema kaitse

Ann VaidaSotsiaalkaitse

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt tunnustas täna riigikogu kõnetoolist õiguskantsler Ülle Madiset arvukate algatuste ja sekkumiste eest, mis on taganud ühiskonna nõrgematele liikmetele – lastele, puuetega inimestele ja eakatele – parema kaitse.

„Õiguskantsleri algatused ja tähelepanu juhtimised sotsiaalvaldkonnas puudutavad kogu inimese elukaart. Tema töölaual on erinevad mured lastest eakateni ja mitmed võrdse kohtlemisega seotud probleemid,“ ütles Kütt, kes tõstis ühtlasi esile õiguskantsleri ja tema meeskonna kontrollkäike lasteasutustesse, erihooldekodudesse, hoolekandeasutustesse, aga ka arestimajadesse ja vanglatesse. Tänu õiguskantsleri kindlatele suunistele ja ettepanekutele on  paranemas olukord puuetega inimeste abivahenditega varustamisel ja haiglates viibivate puuetega inimeste eest hoolitsemisel. Samuti on omavalitsused parandanud sotsiaalteenuste korraldust ja kvaliteeti, selgitas Kütt.

Küti sõnul seadustas riigikogu tänavu kevadel õiguskantsleri seaduse täienduse, mis muutis õiguskantsleri institutsiooni ka riikliku inimõiguste asutuseks. Seadus teeb õiguskantslerile tulenevalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ülesandeks kaitsta ja edendada alates 2019. aastast puuetega inimeste õigusi.

„Sotsiaaldemokraadid soovivad õiguskantslerile edu ning jätkuvat koostööd ikka selleks, et Eesti oleks koht, kus on tagatud igaühe vabadused, õigused ja kohustused. Eesti peab saama paigaks, kus iga inimesega arvestatakse ning kus keegi ei tunne ennast maha- ja üksijäetuna,“ sõnas Kütt.