Helmen Kütt: perehüvitiste eelnõu tekitab kahetisi tundeid

PiretLapsed ja pered

Sotsiaalkomisjoni esimehe ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Helmen Küti sõnul kaasnevad perehüvitiste seaduse muudatustega kahetised tunded – kuigi kõik lastetoetused tõusevad, siis sinna kirjutatud summad tekitavad paljudes vanemates tunnetuse, et riik kohtleb nende lapsi ebaõiglaselt.

„Kui riigikogu saalis räägitakse lastest ja laste toetamisest, siis peaksime ühiselt rõõmustama. Paraku on ühiskonnas tekkinud selline seis, et ühe ja kahe lapsega pered tunnevad ennast vähem väärtustatuna. Ei tohiks olla olukorda, kus osale peredele tundub, et kui mul on üks laps või kaks last, siis ma olen riigi jaoks vähem tähtis. See on kurb tõelisus,“ ütles eile öösel riigikogus sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Kütt.

Pingete allikaks on see, et uuest aastast suureneb ühe lapsega pere toetus 20 euro ja kahe lapsega pere toetus 40 euro võrra, aga lasterikkad pered võidavad juurde kordades rohkem – näiteks kolme lapsega pere saab riigilt 340 lisaeurot. Sotsiaalkomisjoni liikmed on saanud inimestelt arvukalt kirju, mis sellele ka tähelepanu juhivad. „Inimeste arvamus on poliitikutele mingil määral ka tööülesanne. Kui mitte sellel, siis järgmisel koosseisul tuleb selle murega edasi tegeleda,“ märkis Kütt.

Kõige suuremas vaesusriskis on täna Küti sõnul üksikvanemate lapsed, mistõttu saab heameelt tunda selle üle, et lõpuks tõuseb ka üksikvanema toetus, mille eest sotsiaaldemokraadid kevadel seisid. „See toetus kerkib neli korda ehk 80 euroni. Algatasime varakevadel ka eelnõu, mille kohaselt oleks esimese ja teise lapse toetus 100 eurot ehk kõik lapsed saaksid toetust võrdse summa ulatuses. On kurb, et seda eelnõus sees ei ole,“ tõdes Kütt.