Helmen Kütt: puuetega inimeste kaitse muutub tõhusamaks

Ann VaidaTervishoid

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt tervitas täna riigikogu kõnepuldist seaduseelnõu, mis muudab õiguskantsleri institutsiooni ka inimõiguste asutuseks ja teeb õiguskantslerile ülesandeks kaitsta puuetega inimeste õigusi.

Täna parlamendis esimese lugemise läbinud õiguskantsleri seaduse täiendamise eelnõu paneb õiguskantslerile kohustuse täita puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid ülesandeid. Teisisõnu hakkab õiguskantsler edendama puuetega inimeste õigusi ning uurima ka kaebusi, mis puudutavad puuetega inimeste õiguste rikkumisi.

„Sotsiaaldemokraatidel on väga hea meel, et õiguskantsleri institutsioonist saab Eestile võetud rahvusvaheliste kohustuste täitja ja et Eestis on edaspidi tagatud inimõiguste, sealhulgas ka puuetega inimeste  tõhusam kaitse,“ ütles Kütt. „Soovime õiguskantsler Ülle Madisele ja tema töökale meeskonnale edu ja jõudu. Oleme veendunud, et kodanikuühiskond, eriti aga puuetega inimesed ja nende katusorganisatsioonid saavad olema seireprotsessi kaasatud.“

Puuetega inimeste õiguste konventsiooniratifitseeris Eesti juba 2012. aasta märtsis.