Helmen Kütt: Soome kogemusest eakate eest hoolitsemisel on põhjust õppida

Ann VaidaEakad

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikud kohtusid täna Toompeal Soome Alavieska valla sotsiaaltöötajatega, et uurida, kuidas on Soomes korraldatud eakate inimeste hoolekanne ja erinevate teenuste pakkumine nii omavalitsuse kui riigi tasandil.

„Omastehooldajate olukorra leevendamine ja eakate parem sotsiaalne kaitse on põletavad teemad, kus tuleb lähiajal leida toimivad ja riigi rahakotile jõukohased lahendused. Sotsiaaldemokraadid töötavad praegu välja terviklikku hoolekandesüsteemi, et kõrges eas inimesed saaksid võimalikult kaua elada oma kodus ja et vajadusel oleks kõigile abivajajatele tagatud ka koht hooldekodus. Nii olulise reformi puhul on oluline iga detail. Siin on Eestil kindlasti põhjust õppida Soome kogemusest ja suhelda ka otse inimestega, kes igapäevaselt eakate inimeste heaolu eest hoolt kannavad,“ ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Küti sõnul andsid Soome sotsiaalala asjatundjad põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on neil hoolekande vallas jagatud riigi, omavalitsuste ja inimese enda või siis perekonna vastutus, milliseid teenuseid eakatele pakutakse ja kuidas on korraldatud nende, kes enam üksi toime ei tule, elamine. „Erinevalt Eestist pole Soome perekonnaseaduses kirjas, et lastel ja lastelastel lasub oma vanemate ja vanavanemate ees hoolduskohustus. See aga ei tähenda, nagu Soomes lähedased oma väärikas eas sugulaste eest ei hoolitseks,“ lausus Kütt.

Kohtumisest võtsid Helmen Küti kõrval osa ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, tervise-ja tööminister Riina Sikkut, riigikogu liige Barbi Pilvre ja naiskogu Kadri asepresident Reet Laja.