Helmen Kütt: Tööandjapensionile tuleb hoog sisse lükata

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraadid algatasid reedel riigikogus seaduseelnõu, mille eesmärgiks on äratada varjusurmast tööandjapension ja laiendada vabatahtlikku pensionieaks kogumist.

„Tänase pensionisüsteemi vastutustundetu lammutamise asemel, mida valitsuskoalitsioon praegu üritab, tuleb hoopis soodustada vabatahtlikku pensionieaks säästmist, et meil ei oleks tulevikus väga palju kõrges eas väga vaeseid inimesi,“ ütles Helmen Kütt. „Sotsiaaldemokraadid pakuvad ühe lahendusena maksumuudatust, mille alusel kohaldatakse tööandja pensionifondi tehtud sissemaksetele 13-protsendilist sotsiaalmaksu määra.“ Kehtiva korra järgi tuleb neilt maksetelt tasuda 33 protsenti sotsiaalmaksu.

Küti sõnul ei motiveeri tänased reeglid tööandjaid kuidagi kolmandasse sambasse panustama, sest see on neile väga kulukas. Vaid üksikud Eesti tööandjad on seni seda võimalust kasutanud.

„Tööandjapensionile tuleb hoog sisse lükata. Maksusoodustus motiveerib tööandjaid tegema suuremas mahus makseid töötaja vabatahtlikku pensionikindlustusse. See parandab inimeste toimetulekut pensionieas,“ rääkis Kütt.

Sotsiaalkomisjoni aseesimehe sõnul Eesti ühiskond vananeb, mistõttu tuleb ka meie kolmesambalist pensionisüsteemi paremaks ja tõhusamaks muuta. „Nii rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi kui Euroopa Komisjon prognoosid näitavad, et pensionitõus tulevikus aeglustub ja jääb palgatõusust maha. Täiendav säästmine vanaduspõlveks on seega ülioluline,“ lausus Kütt.