Helmen Kütt: üle 20 aasta paigal püsinud üksikvanema lapse toetus vajab tõstmist

digiUncategorized

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus perehüvitise seaduse muutmise eelnõu eesmärgiga tõsta aastakümneid muutumatuna püsinud üksikvanema lapse toetust.

„Üksikvanemate peredes kohtab vaesust keskmisest rohkem. Statistikaameti andmetel kasvas just nende seas esimesel pandeemia-aastal suhtelise ja ka absoluutse vaesuse määr. Nüüd kannatavad paljud ühe vanemaga pered ränkade hinnatõusude käes. Riigi kohuseks on viimaks üksikvanematele, kes reeglina on üksikemad, ja nende lastele appi tulla. Siin ei saa kuidagi mööda vaadata piinlikust tõsiasjast, et see toetus on  juba alates 2001. aastast olnud külmutatud olekus – Eesti riik maksis aastal 2001 üksikvanema lapsele 19,17 eurot kuus, aastal 2022 on see summa jätkuvalt 19,18 eurol. Me kõik teame, mis on selle pika aja jooksul juhtunud hindadega,“ ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Üksikvanema lapse toetust saavaid lapsi oli Eestis märtsi lõpu seisuga 10222 ja seda toetust maksti 8804 üksikemaga perele. Toetusele on õigus lapsel, kelle sünniaktis pole isa kohta märget või on üks lapse vanematest on tagaotsitav.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek võrdsustab Küti sõnul üksikvanema lapse toetuse pere esimesele ja teisele lapsele makstava toetusega, mis on praegu 60 eurot. See tähendab, et üksikvanema lapsed hakkaksid senise 79 euro asemel saama kokku 120 eurot. Edaspidi tõuseks üksikvanema lapse toetus samas rütmis tavapärase lapsetoetuse kasvuga.

„Riigikogu võimuses on aidata  peredel paremini toime tulla ja laste vaesust vähendada. Tehkem siis see asi ära ja toetagem neid, kes on rohkem hädas. Iga laps loeb,“ lausus Kütt.