Helve Särgava: karistus peab olema mõjus ja õiglane

Ann VaidaÕigus, Siseturvalisus

Kauaaegne kohtunik Helve Särgava, sotsiaaldemokraatide kandidaat Tallinna linnavolikogu esimehe kohale, toetab liiklusega seotud ohtlikumate väärtegude puhul trahvi sõltuvust rikkuja sissetulekust.

„Kohtunikuna lähtusin 40 aastat õigust mõistes põhimõttest, et karistus peab olema mõjus ja õiglane,“ ütles Helve Särgava, kommenteerides valitsusliidu algatusel justiitsministeeriumis valminud nn sissetulekupõhiste trahvide eelnõud.

„Kui inimese kuusissetulek on 520 eurot või 2520 eurot, siis saame ju aru, et üks ja sama trahvisumma – näiteks 200 eurot – on ühele mõjus, aga teisele mitte ning ühele õiglane ja teisele selle kõrval ebaõiglaselt väike,“ tõi ta näite. „Suurema sissetulekuga inimesele suurema trahvi määramine on kindlasti nii mõjusam kui ka õiglasem. Õiglase karistuse mõte ongi, et rikkuja mõistaks oma tegu kui valet käitumist ning rikkuja hoiduks tulevikus seda kordamast.“

Helve Särgava sõnul võib siseminister Andres Anveltil õigus olla, kui ta kasutab karistusseadustiku muudatustest rääkides väljendit „õiglased trahvid“.

„Karistuse määramisel lähtutakse eelkõige seaduses toodust, kuid samas tuleks õiglase karistuse määramisel arvestada ka rikkuja sissetulekut, teda iseloomustavaid andmeid, näiteks kas rikkujal on ülalpeetavaid või muid toimetulekut vähendavaid kohustusi,“ tõi Helve Särgava näite.

Justiitsministeeriumis valminud karistusseadustiku muudatuste eelnõu järgi sätestatakse sissetulekupõhine rahatrahv ainult osade väärtegude eest. Nendeks on sõiduki juhtimine siis, kui juhtimisõigus on ära võetud, lisaks sõiduki juhtimine joobnuna ja lubatud sõidukiiruse ületamine rohkem kui 41 kilomeetrit tunnis.