Hergo Tasuja: oleme suutnud rohkem kui lubasime

digiArvamus

hergo tasuja

Viimastest kohalike omavalitsuse volikogude valimistest on möödas 40 kuud. Järgmised terendavad 8 kuu kaugusel. See tähendab, et vaid üks kuuendik on veel minna ehk sobiv hetk alustada kokkuvõtete tegemisega, kirjutab Hiiumaa vallavanem ja sotsiaaldemokraatide Hiiumaa piirkonna juht Hergo Tasuja Hiiu Lehes.

2017.  valimistele vastu minnes sõnastasime: „Sotsiaaldemokraatidele on esmatähtsad inimesed, nende heaolu ja võimalused. Meile on oluline, et Hiiumaa elanike jaoks paraneks valla poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Omavalitsus peab tagama inimestele vahetu võimaluse kaasa rääkida.“ Kogu programm siin.

Vallakodanikud usaldasid sotsiaaldemokraatide valimisnimekirja – teenisime seitse kohta volikogus ning nimekirja esinumbrist Reili Rannast sai Hiiumaa valla esimene vallavanem.

Usaldus on teadupärast kallis vara. Oleme püüdnud usaldust õigustada, seda nii vallavalitsuse kui vallavolikogu tasandil, aga ka sotsiaaldemokraatide Hiiumaa piirkonnaorganisatsioonina tegutsedes.

Valimistele minnes sõnastasime 65 konkreetset punkti, millest juhinduda ning mida ära teha soovime. Sest valimistel osalemise mõte ei ole ju võidu joosta, vaid soov valijate toetuse abil oma programm ellu viia.

Neist 65st punktist võime tänasel hetkel tehtuks lugeda 47, töös on 16. See on 97 protsenti maksimumist. Tegemata on kaks, mida enne sügist tõenäoliselt töösse ei võta.

Aus on need ära märkida. Elektriautode laadimispunktide võrk Hiiumaal ei ole laienenud ning käivitamata jäi „Ajujahi“ tüüpi programm kaasava eelarve juurde.

Siinkohal tahan aga tänada koalitsioonipartnerit, valimisliitu Ühine Hiiumaa. Valimisprogrammi tõhus täitmine on saanud toimuda tänu sisukale koalitsioonilepingule ning tulemuslikule koostööle partnerite vahel.

Tähtis on ka teiste volikogus esindatud poliitiliste jõudude konstruktiivne kriitika ning heade algatuste toetamine. Tunnustan neid, et me ei ole takerdunud vastuolude taha, mis kätkevad endas vastu olemise soovi puhtalt vastu olemise pärast.

Vaadates mainitud valimisprogrammi punktide sisse, siis tähtis märksõna on olnud avatus. Oleme andnud regulaarselt ülevaate omavalitsuse tegemistest nii valla teataja ja kodulehekülje, maakonnalehe, sotsiaalmeediakanalite kui otsekohtumiste kaudu.

Ühest küljest oleme mõelnud suurelt, näiteks valla investeeringute mahtu vaadates, samas väärtustanud kohalikku. Oluline on, et kohalikud tegijad saaksid pakkumistel võrdväärselt osaleda.

Võimalusel oleme seda isegi eelistanud, viimase näitena Kärdla keskväljaku paviljonide rendikonkursil, mille osas on eesmärgiks saare külastajale hiiumaist pakkuda. Väärt näide on valla asutuste köökides kohaliku toitu kasutamine või et eelistame meenetena hiiumaist toodangut.

Arendustest on enam tähelepanu saanud suuremad ehitused. Samas on oluline, et areng toimuks üle Hiiumaa.

Nii on Kõpu koolikompleksis on laienenud pakutavate teenuste hulk ja valminud Kõrgessaare tankla. Kärdlas on valminud sotsiaalkeskuse esimene etapp ja kuulutame välja hanke uue põhikoolihoone ehitamiseks.

Tohvri hooldekodu juurdeehitus kerkib ning Hellamaa sotsiaalküla arendus ette valmistatud. Palade spordihall ja Käina kultuurikeskus saavad sel aastal rekonstrueeritud.

Ülesaarelisest haardest on muidugi parimad näited sadamate arendamine ja mänguväljakute rajamine. Samuti järjepidev teede olukorra parendamine ning mustkatte alla viimine.

Koostöös ettevõtjate liiduga sai paika aastaringne põhireiside osas muutumatu laevagraafik. Sel aastal kasvab üleveo maht veelgi, enamjaolt hilissuve ja sügise arvel. Kiire internetivõrgu rajamiseks on ettevalmistused tehtud, töötame selle nimel, et riik meid toetava rahastusotsuse teeks.

Need olid punktid, mis kajastusid valimisprogrammis. Samas on tehtud märksa enam, kui lubatud sai. Või kui siin ümber kirjutatud. Palju on tehtud koostöös era- ja kolmanda sektoriga ning kohati oleme saanud tuge riigi tasandilt.

Samas oleme täna seal, kus on õigem juba ettepoole vaadata. Sotsiaaldemokraadid algatavadki Hiiumaal arutelud, mis suunatud uuele perioodile. Esimene teemaõhtu on planeeritud toimuma 10. märtsil, Eiki Nestori suunamisel ning teemaks juhtimine ja valitsemine, täpsemalt osavaldade tulevik.

Oleme kogu valitsemisperioodi jooksul olnud avatud dialoogile. Ettepanekud kaalumisele võtnud, küsimustele vastanud. Nii ka nüüd. Ehk vallakodanike mõtted, kuidas sügisest alates Hiiumaal edasi minna, on enam kui oodatud.

Artikkel ilmus 2. märtsil 2021 Hiiu Lehes.