Hoolekandereform ulatab abikäe hooldatavale ja tema lähedastele

PiretHoolekandereform

Homme, 1. juulil jõustuv hoolekandereform toob kergendust kümnetele tuhandetele Eesti peredele, vähendades inimeste jaoks olulisel määral kõrgeid hooldekodu omaosalustasusid. 

Riik osaleb alates juulist hooldekodu kohatasu maksmises, mis on suur tugi abivajajatele ja nende lähedastele. Tegu on viimaste aastakümnete suurima ja oodatuima pöördega hoolekandes – esmakordselt tuleb riik kohalikele omavalitsustele appi elukaare lõpu teenuste toetamisel.

Aastaid hoolekandereformi elluviimise eest seisnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Helmen Kütt ütles, et paraneb kõikide hoolealuste ja nende lähedaste olukord. “Aasta-aastalt on kasvanud summad, mida inimesed on maksnud hooldekodu koha eest või on nad siis sunnitud rahapuudusel sellest teenusest loobuma. Reform toob viimaks nii vajaliku muutuse,“ ütles Kütt.

Omavalitsuste rahaline panus on seni moodustanud hooldekodu tasudest vähem kui viiendiku. „Aastatel 2012–2021 on aga inimeste jaoks summad, mida nad maksavad väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse eest, kasvanud kolm korda. Samal ajal on omavalitsuste kulud suurenenud ligi poolteist korda,“ kirjeldas Kütt.

Lisaks hakkavad kohalikud omavalitsused nüüd hindamise järel hüvitama keskmisest vanaduspensionist väiksemat pensionit saavatele hooldekodu elanikele osaliselt ka nende majutus- ja toitlustuskulusid. „Selge on see, et reform ei lahenda kõiki probleeme hoolekandes, kuid Eesti on astumas suurt sammu eakate elulõpu väärikuse tagamisel,“ sõnas Kütt

Riik investeerib tänavu üldhooldusteenuse kättesaadavuse parandamisse ja kvaliteedi tõstmisse 40 miljonit eurot. Küti sõnul peab valitsus eesotsas sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumiga töötama järgmiseks aastaks välja rahastamismudeli, mis kohtleb omavalitsusi kooskõlas nende tegeliku olukorraga ja kus arvestatakse paremini sellega, kui palju elab antud linnas või valla eakaid ja abivajavaid inimesi. „2024. aastaks on reformi tarbeks kavandatud ligi 57 miljonit eurot, millest kardetavasti ei piisa. Meie ühine vastutus on leida toimivad lahendused ka edasiseks,“ lisas Kütt.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul suutsid sotsiaaldemokraadid aasta tagasi peetud koalitsiooniläbirääkimistel veenda oma partnereid selles, et hädavajalik reform tuleb lõpuks ära teha.

„Oleme järjepidevalt seisnud selle eest, et omastehoolduse vallas tuleks riik omavalitsustele appi ning panustaks senisest rohkem meie inimeste heaolusse. Viimaks jõudsime lahenduseni, mis tagab väga paljudele väärikama vanaduspõlve ja kergendab nende lähedaste koormust – pered hoiavad aastas kokku tuhandeid eurosid. Mõistagi kaasnevad nii suure reformiga ka kitsaskohad ja kriitika. Sotsiaaldemokraadid tegutsevad edasi selle nimel, et ilmnenud murekohad saaksid lahenduse või leevenduse,“ tõdes Läänemets