Huvitegevus

Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus otsustas riigieelarve strateegias kärpida poole võrra laste huvitegevuse toetust. Neli aastat tagasi sotsiaaldemokraatide eestvedamisel loodud toetussüsteem on aidanud kümneid tuhandeid lapsi huviringi ja trenni.

Kui enne uue toetuse sisseviimist 2017. aastal, osales huvitegevuses 48% noortest, siis kahe aasta pärast oli osalus tõusnud juba 63%ni. See tähendab, et 30 000 last enam saavad käia huviringis või trennis. Valitsuse kärpeplaan hävitaks toetusmeetme ja oleks valus löök laste, kultuuri ja spordi pihta.

Lisaks suurendab toetuse kärpimine sotsiaalset ja regionaalset ebavõrdsust, sest enim kannatavad sellest väiksema sissetulekuga pered, kes elavad tõmbekeskustest kaugemal, kus huvitegevuses osalemine on keerulisem ja kulukam. Just nendele peredel on olnud kõige rohkem abi kärbitavast toetusest.

Koroonaviiruse aeg on jätnud sügava jälje paljude õpilaste vaimsele tervisele. Seetõttu on eriti vastutustundetu piirata noorte võimalusi huviringis ja trennis osaleda. Just huvitegevus on see, mis aitab noorte vaimset tervist hoida.

Me seisame vastu laste tuleviku kärpimisele ja nõuame, et Vabariigi Valitsus loobuks noorte huvitegevuse toetuse vähendamisest. Valitsus peab sügisel Riigikogule esitatavas riigieelarves taastama toetuse senises mahus.