Ida-Virumaa sotsiaaldemokraadid: praegune kriis on eelmiste valitsuste saamatu regionaalpoliitika vili

PiretIda-Virumaa

Eduard Odinets

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatus otsustas 3. augusti õhtul peetud erakorralisel koosolekul, et hiljuti ametisse astunud valitsusel tuleb eeskätt tõsisemalt ette võtta eelmiste valitsuskoosseisude tähelepanuta jäänud Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikud ja lõimumise väljakutsed ning anda selgeid signaale jätkuva energiakriisi lahenduste küsimuses.

Ida-Virumaa sotsiaaldemokraatide juhatus nentis, et olukorras, kus Ida-Virumaal on Eesti suurim töötuse osakaal, kõrgeim miinimumpalga saajate määr ning peatselt läheneb kütteperioodi kriis, võimendab punamonumendi ümber tekkinud konflikt eelmiste valitsuste tehtud vigade ja tegemata töö mõjusid.

“Okupatsiooni monumentide paigutamine muuseumidesse otsustati juba eelmises valitsuses, kuid see otsus kuidagi ei lahenda Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikke probleeme,” märkis SDE Ida-Virumaa piirkonna esimees ja erakonna peasekretär Eduard Odinets. “Riik peab juba lähiajal käsile võtma teemad, mis mõjutavad Ida-Virumaa elanike toimetulekut, kindlustunnet ja elukvaliteeti positiivses suunas. Selleks tuleb eeskätt lahendada nii töötuse, sissetuleku, energiakriisi, keeleõppe, tervishoiu kui ka haridusega seonduvaid muresid,” toonitas Odinets.

“Nii keele-, kodakondsus- kui lõimumispoliitikas valitseb siiamaani olukord, kus tasuta keelekursuste kohad saavad täis 15 minutiga, mistõttu mittekodanike motivatsioon pingutada Eesti kodakondsuse saamise nimel on väike ning kus riigil on seni olnud pimesi lootus, et elanike poolehoid keskvõimu suhtes areneb iseenesest. Kasvõi lünklik lõimumispoliitika on keskse tähendusega probleem, mille lahendamine peab saama kõikide erakondade selgelt kommunikeeritud prioriteediks juba lähinädalatel,” rõhutas Odinets.

“Seega on siseministri seisukoht, et Narvale ning regioonile laiemalt tuleks pakkuda positiivset agendat ning töötada parema elukvaliteedi tagamise nimel, asjakohane. Tugev riik algab sidusast ühiskonnast, kuid keskvõimu senised pingutused on olnud heal juhul piiratud, enamasti vaid näilised ja deklaratiivsed. Näiteks kindlustunde tagamine on kohalike elanike jaoks tänases inflatsioonis ja eesseisval keerulisel kütteperioodil kriitilise tähtsusega toimetuleku küsimus. Ligipääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele on eeldus, mis määrab kogu piirkonna arengut aastakümneteks,” lisas Odinets.

Odinets rõhutas, et Ida-Virumaa sotsiaaldemokraadid mõistavad, et valitsusel on sisuline otsus monumentide teisaldamiseks juba langetatud. Seetõttu tegid Ida-Virumaa sotsiaaldemokraadid üleskutse hakata otsima lahendusi Ida-Virumaa palju suurematele väljakutsetele, võtma need valitsuse tasandil kiiremas korras fookusesse, et leevendada juba arenevaid kriise ning toetada Ida-Virumaad ja seeläbi ka riiki tervikuna eelseisvatel keerulistel aegadel.