Indrek Saar: Eesti asub eesistujana tõstma treenerite rolli ühiskonnas

Ann VaidaSport

Kultuuriminister Indrek Saar sõnas eile Brüsselis toimunud Euroopa Liidu spordi- ja olümpialiikumise võtmeisikute kohtumisel, et eesistujana on Eesti üheks esimeseks ülesandeks tegeleda treenerite rolli tõstmisega ühiskonnas.

“Meie üks esimesi ülesandeid eesistujana on euroliidu seisukoha kujundamine WADA koodeksi muudatusettepanekute osas. Euroopa Liidu sporditöökava põhiteemadest asume esmajärjekorras tegelema meie enda prioriteetse teemaga, milleks on treenerite roll ühiskonnas,” rääkis Saar.

Ta selgitas, et treenerid on spordivaldkonna võtmeisikud, kelle tegevus mõjutab miljoneid inimesi ja avaldab lisaks spordile mõju ka muudele valdkondadele, näiteks tervishoiule. “Treenerite rolli tõstatamine väärtuste ja eluks vajalike oskuste õpetajana, elukvaliteeti tõstvate liikumisharjumuste kujundajana ning ühiskonna sidustajana on liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil laiemalt kindlasti uudne ja aktuaalne. Treener õpetab ausa mängu põhimõtete jälgimist ning nendest lähtumine on oluline mitte ainult spordis, vaid just ühiskonnaelus,” märkis Saar.

Euroopa Liidu hariduse-, kultuuri-, noorte ja spordivolinik Tibor Navracsics avaldas heameelt, et Eesti on valinud oma eesistumise spordifookusesse just treenerite rolli ühiskonnas. “Me peame treeneritesse panustama: nende võimuses on etendada jõulist rolli, muuta spordimaailma mitmekesisemaks, konkurentsivõimelisemaks ja vastutusvõimelisemaks,” märkis volinik.

“Me peame asetama treenerid meie ühiste prioriteetide keskmesse. See tähendab mitmekesisuse propageerimist ja parema ligipääsetavuse tagamist treenerikutsele nii naistele kui ka rahvusvähemustele. Värskelt heaks kiidetud Euroopa Liidu spordi tööplaan aitab neid sihte paremini ellu viia. Ootan huviga arutelusid treenerite rollist ühiskonnas liikmesriikidega eeloleva poole aasta jooksul,” ütles volinik.

Kultuuriminister osales eile Brüsselis toimunud Euroopa Liidu spordi- ja olümpialiikumise võtmeisikute kohtumisel ja arutelul “Euroopa Liidu spordipoliitika: quo vadis?”.

Kohtumise fookuses oli mai lõpus euroliidu spordiministrite poolt heaks kiidetud Euroopa Liidu spordialane töökava aastateks 2017 kuni 2020. See keskendub kolmele teemavaldkonnale: spordi väärtused, spordi majanduslik mõõde ning sport ja ühiskond. Eesti asub esimese eesistujana strateegiadokumenti ellu viima.