Indrek Saar: haigushüvitise maksmise küsimus vajab kiiret lahendust

Kirill KlausKoroonaviirus

Sotsiaaldemokraadid toetavad eriolukorras välja pakutud ettepanekut, et töötukassa töötab välja meetmed nende töötajate jaoks, kes on terved, aga peavad kas kaugtöövõimaluse puudumise või töömahu vähenemise tõttu töölt eemal viibima.

„Samas on lahendamata väga oluline küsimus, mis puudutab viiruskahtlusega töötajate haigushüvitisi. Inimestel puudub siiani teadmine, mis tingimustel on töölt koju jäänud nakkuskahtlusega töötajal õigus haigushüvitisele. Tänase seisuga tekib see õigus alles neljandast kodus veedetud päevast, mil hüvitist hakkab maksma tööandja. Haigekassa võtab hüvitise tasumise kohustuse üle üheksandast päevast,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Saare sõnul ei pruugi neil tingimustel nakkuskahtlusega inimesed olla motiveeritud koju jääma. „See suurendab aga nakkuseriski ja raskendab oluliselt võimalusi piirata viiruse levikut. Riik peab praeguses seisus looma kõik eeldused selleks, et nii töötajad kui tööandjad saaksid vastutustundlikult käituda. Haigushüvitise küsimus vajab kiiret lahendust,“ ütles Saar.

Sotsiaaldemokraadid algatasid neljapäeval riigikogus ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, mis võimaldab neil töötajatel, kes jäävad nakkusehaiguse kahtlusega koju, saada haigushüvitist esimesest päevast alates. Sarnane süsteem kehtib näiteks Rootsis, Taanis, Norras ja Iirimaal.