Indrek Saar: Helmed lõhuvad teadlikult Euroopat ja pühivad isamaalaste väärikuse riismetega põrandat

Kirill KlausEuroopa

Mida kauem tänane, Eesti rahvuslikke huve kahjustav valitsus püsib, seda hullem. Sellest painajast vabanemine on üheselt Eesti huvides. Helme võrdleb Euroopa Liitu ja Nõukogude Liitu. Miski ei saa olla tõest kaugemal kui riike ja rahvaid allutanud Nõukogude Liidu ning demokraatlikel vabadustel ning vastastikku kasulikul koostööl põhineva ELi võrdlemine. Helme leiab, et suveräänne saab olla vaid väljaspool ELi. Kuigi ta väldib otsesõnu ütlemast, et tahab Eesti lahkumist EL-st, õhutab ta süsteemselt oma toetajates euroskepsist. See on teadlik tegevus, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indres Saar Eesti Päevalehes. 

Helme kahjustab Eesti julgeolekut, mis rajaneb otseselt tihedal integreeritusel euroatlantilisse julgeolekuruumi. See tegevus asetub ühtsesse konteksti EKRE koostööga Le Peni ja teiste Euroopa eurovastastega, kes isegi ei varja, et ajavad ühist asja Putiniga. Kõiki selliseid jõudusid ühendab vastumeelsus liberaalse demokraatia ja poliitilise pluralismi suhtes. (Pidagem meeles, et ‘illiberaalsed jõud’ on eesti keelde tõlgituna ‘vabaduse vastased’). Ses hulluses on olemas süsteem ja mitmete hiljutiste paljastuste (Austria Vabaduspartei, Salvini Partei Itaalias) valguses väärib tõsiselt uurimist, mil moel täpselt ja millisel määral Venemaa Euroopa äärmuslasi/illiberaalseid jõudusid toetab.

Eesti välispoliitiline (ja muidugi ka sisepoliitiline) kurss on juba muutunud. Euroopast vaadates asetub Eesti täna iga päevaga järjest rohkem nende Ida-Euroopa riikide hulka, kellel on probleeme demokraatia põhialuste järgimisega. Jüri Ratas peaks selle eest vastutama, aga näitab selgelt, et on täiesti võimetu seda vastutust välja kandma. Ja kuidas saab Isamaa asutaja Jüri Luik lüüa kaasa valitsuses, mis päevast päeva tegeleb Eesti maine murendamisega?

Järjekordne räige juhtum näitab seda ilmekalt: kõigepealt esineb isa Helme räige avaldusega, mis paneb ELi ja Nõukogude Liidu vahele võrdusmärgi. Siis püüab peaminister väita, et mitte ükski Eesti erakond, sealhulgas tema partner EKRE, ei vaidlusta Eesti senist kurssi ega Eesti pühendumust Euroopa Liidu liikmesusele. Ent kohe seepeale teatab poeg Helme sotsmeedias, et mingu õige kukele!, Euroopa Liit ja Nõukogude Liit ongi üks ja seesama vasakpoolsete globalistide sünnitis! Ehk peaministri sõna selles valitsuses ei maksa, aga ta saab olla Helmede armust nime poolest peaminister edasi ja sellest on talle, nagu näha, küllalt.

Tuletaksin meelde, et Matti Maasikas, kes kodanikutundest ajendatuna Eesti huvide kaitseks ja Helme märatsemise vastu välja astus, ei ole vasakpoolne, vaid konservatiiv, Isamaa liige ja kunagine peaminister Mart Laari kabinetiülem. See, kuidas Laar ja Isamaa sisuline juht välisminister Reinsalu toimuvat, suu vett täis, kõrvalt vaatavad, on samuti ühteaegu nii ilmekas kui ka häbiväärne.

Kunagi tuli Isamaa Eesti poliitikasse loosungiga, mis lubas platsi nõuka-aegsest mõtteviisist puhtaks pühkida, nüüd pühib bolševistlikku propagandat viljelev EKRE hoopis isamaalaste väärikuse riismetega põrandat. Mida kauem tänane, Eesti rahvuslikke huve kahjustav valitsus püsib, seda hullem. Sellest painajast vabanemine on üheselt Eesti huvides.

Indrek Saar: Helmed lõhuvad teadlikult Euroopat ja pühivad isamaalaste väärikuse riismetega põrandat