Indrek Saar: Kaja Kallase valitsuse läbikukkumise tegelikud põhjused

Kirill KlausValitsus


Sotsiaaldemokraadid ei kirjuta alla EKRE koostatud peaminister Kaja Kallase umbusaldusavalduse tekstile, kuna see sisaldab ohtralt udujuttu ning
 valesid politseiriigi ja süvariigi teemal. Küll aga ootavad nad riigikogu saadikuid ühinema sellise umbusaldusavaldusega, mis toob välja tegelikud põhjused, miks Kaja Kallase valitsus on läbi kukkunud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul toetasid sotsiaaldemokraadid jaanuaris Kaja Kallasele peaministri volituste andmist „Meil olid ootused, et Reformierakonna ning Keskerakonna valitsus asub vähendama ühiskonnas kriisi ajal suurenenud ebavõrdsust ning otsustavalt tõrjuma poliitilist korruptsiooni, mis kahandab inimeste usaldust poliitika ja erakondade vastu. Samuti lubas Kaja Kallas keskkonnateadlikku pööret riigi juhtimises. Toonane usalduskrediit on tänaseks õhku haihtunud. Peaminister ja tema juhitud valitsus on olnud hoolimatu ning petnud kuhjaga neile pandud lootusi,“ ütles Saar.

Sotsiaaldemokraatide avaldus loetleb üles põhjused, miks valitsus on kaotanud nende silmis usalduse.

„Peaminister Kaja Kallase juhtimisel surub valitsus ühiskonnale peale kärpepoliitikat, mis kahjustab otseselt Eesti arengut. Ajast ja arust kärped tekitavad uut ebaõiglust ja ebavõrdsust ning kahandavad väga paljude inimeste heaolu ja tulevikuväljavaateid,“ seisab avalduses, mis heidab valitsusele ette ka tahtmatust ohjeldada korruptsiooni ning ebaõnnestunud kliimapoliitikat.

„Peaminister Kaja Kallas pakub Eestile arenguteed, mis ei ole meie riigi ja rahva huvides. Eesti väärib paremat valitsust,“ seisab umbusaldusavalduse projektis.

Sotsiaaldemokraatide esitatud umbusaldusavalduse projekt

Hr. Jüri Ratas

Riigikogu esimees

Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkti 13 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 133 alusel avaldame umbusaldust peaminister Kaja Kallasele.

Eesti riik on loodud ühiseks koduks praegustele ja tulevastele põlvedele, kus valitseb vabadus, õiglus ja õigus ning tagatakse eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Peaminister Kaja Kallase juhtimisel surub valitsus ühiskonnale peale kärpepoliitikat, mis kahjustab otseselt Eesti arengut. Ajast ja arust kärped tekitavad uut ebaõiglust ja ebavõrdsust ning kahandavad väga paljude inimeste heaolu ja tuleviku väljavaateid.

Kärpevikat niidab esimesena kõige nõrgemaid ja haavatavamaid, kel on niigi tulnud taluda kriisi raskusi. Riiki õhemaks lõigates ei ole valitsus halastatud ka lastele. Sügavalt amoraalne on valitsuse plaan lammutada ära end hästi tõestanud laste huvihariduse toetussüsteem, mis tõi paari aastaga huviringidesse ja trennidesse juurde umbes 30000 last ning aitas vähendada regionaalset ja sotsiaalset ebavõrdsust. Toetussumma järsk kukkumine võtab aga tuhandetelt lastelt võimaluse tegeleda oma huvialaga. Selle sammu tagajärjel tekib Eestisse juurde lapsi, kes kannatavad ilmajäetuse ja sotsiaalse tõrjutuse all. See samm teeb Eesti vaesemaks ja lõhub kohalike omavalitsuste usaldust valitsuse vastu.

Selle asemel, et Eestit tugevamaks ja solidaarsemaks ehitada on peaminister võtnud ette uute vastanduste tekitamise era- ja avaliku sektori vahel. Kuidagi ei saa nõus olla sellega, et vastutus kriisi tagajärgede eest lükatakse koolilaste, õpetajate, politseinike, päästjate ja hooldajate kaela. Meie haridus, kultuur, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, sisejulgeolek ja kaitsevägi vajavad arenguks mitte lõputuid kärpeid, vaid täiendavaid vahendeid. Riik on tervik, me vajame kõiki, et ühiskond toimiks. Et Eesti riik ei kärbuks järjest võimetumaks ja suudaksime välja tulla mitte ainult käesolevast vaid ka võimalikest tulevastest kriisidest, tuleb hoopis hakata otsima neid kohti, kus on võimalik saada suuremat tulu.

Eelmise valitsuse lagunemise keskseks ajendiks oli Keskerakonnaga seotud järjekordne korruptsiooniskandaal. Uue valitsuse võimuletulekut saatis Kaja Kallase lubadus tegeleda esimese asjana poliitilise korruptsiooniga. Ligi viis kuud ametis olnud valitsus on pakkunud välja vaid üksikud kosmeetilised parandused ja lükanud tagasi kõik ettepanekud, mis aitaksid korruptsiooni tõhusamalt ohjeldada. Peaminister vastutab otseselt selle eest, et valitsusel puudub igasugune soov tegeleda sisulise korruptsioonivastase võitlusega.

Valitsus on täielikult ebaõnnestunud ka kliimapoliitika ja energeetika vallas. Lubatud rohepöörde asemel minnakse edasi keskkonnavaenuliku ja ülikalli õlitehase rajamise projektiga, mille majanduslik tasuvus on vägagi küsitav. Lisaks tahab valitsus kiirkorras seadustada metsaandmete salastamise ning ei ole teinud midagi puidu masspõletamise lõpetamiseks Narva elektrijaamades, vastupidi- värskete ettepanekute kohaselt võib surve täiendavaks metsaraieks kordades tõusta.

Kõik see on vastutustundetu Eesti keskkonna ja tuleviku suhtes ja viib meid kaugemale kliimaeesmärkide täitmisest.

Peaminister Kaja Kallas pakub Eestile arenguteed, mis ei ole meie riigi ja rahva huvides. Peaminister Kaja Kallase valitsus on allakirjutanute silmis kaotanud usalduse. Eesti väärib paremat.