Indrek Saar Kaja Kallasele: rumalad otsused energeetika vallas tekitavad uusi hinnatõuse

digiUncategorized

Kaja Kallase juhitud valitsus on sotsiaaldemokraat Indrek Saare kinnitusel igati soosinud puidu massilist põletamist Narva elektrijaamade kateldes, mistõttu on puidu ja eriti küttepuude hinnad kerkinud enneolematult kõrgele ning tarbijate jaoks läinud kallimaks ka kaugküte.

„Oleme olukorras, kus Eesti Energia teenib metsa põletamisega rekordkasumeid ja valitsus dividenditulu, mille peavad kinni maksma niigi raskes seisus tarbijad. See on kõike muud kui õiglane,“  ütles Saar.  „Eesti Energia mitmekordistas lõppenud talvel Narvas biomassi põletamist. Elektri kõrge börsihind on muutnud puidu põletamise Narva kateldes väga tulusaks isegi vaatamata kõrgele CO2 kvoodi hinnale. See on tekitanud puidu defitsiidi ja olulise hinnatõusu, mis omakorda mõjutab olulisel määral koostootmisjaamadel põhinevat kaugkütte hinda,“ märkis ta peaministrile saadetud kirjalikus küsimuses.

Saar küsib Kallaselt: kas valitsus kavatseb kasutada omaniku ja üldkoosoleku õigust keelata Eesti Energial puidu kasutamine, et kaitsta tarbijaid hinnatõusu eest? Valitsusjuhil tuleb samuti välja tuua see, kui palju on Eesti Energia viimase poole aasta jooksul hankinud puitu välismaalt ning kui palju Eesti pakkujatelt. „Kuidas on samal ajal muutunud puiduhakke hind? Milline on hinnaprognoos järgmiseks kütteperioodiks ja kuidas see mõjutab kütte hinda? Millist mõju avaldab raiesurvele see, et Narva kateldes on puidu põletamine mitmekordistunud?,“ pärib Saar.

Sotsiaaldemokraadid on järjepidevalt seisnud suuremahulise metsa Narva kateldesse ajamise vastu, mis on keskkonnavaenulik tegevusNii vastandusid nad teravalt läinud aasta septembris riigikogus vastu võetud elektrituruseaduse muudatustele, mis võimaldavad Narva põlevkiviahjudes puidu põletamise eest toetust maksta.

Saar meenutas 2021. aasta jaanuari lõpust pärinevat Kaja Kallase väidet, et ta ei pea puidu põletamist Narva soojuselektrijaamades õigeks. Valitsus püüab leida võimalusi selle lõpetamiseks, teatas värskelt peaministri ametis alustanud Kallas toona riigikogu ees.